Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto

Opiferus Kvanto

Tulosta


Softwaven selainpohjainen ratkaisu Opiferus Kvanto on sovellus, jolla eri toimipaikkojen määrienkeruu voidaan tehdä hajautetusti ja kerätyt tiedot voidaan raportoinnilla koota vaivattomasti yhteen.

Sovellusta käytetään esimerkiksi ruokapalveluiden ateriamäärien keräämiseen ja raportointiin. Kunkin keittiön vastuuhenkilö voi kerätä tuotanto­määrät tuotteittain ja asiakkaittain päivä- tai kuukausitasolla.

Tietojen tuominen järjestelmään ei edellytä kalliita sovellusten välisiä integraatioita, eikä Kvanton käyttäminen vaadi erillisiä asennuksia.

Opiferus Kvanton toimintoihin kuuluu määrienkeruun lisäksi seuranta ja monipuolinen raportointi. Suoritemääriä voidaan raportoida eri tavoin yksikkötasosta toimialatasolle asti, ja haluttujen suorite­tyyppien määriä voidaan raportoida myös erikseen. Raportit saa vietyä eri tiedostomuotoihin, mm. Excel-tiedosto ja pdf.

Opiferus Kvanton ansiosta kaikkien yksiköiden tietoja voi tarkastella yhtenä kokonaisuutena ilman vaivalloista koostamisvaihetta. Eri käyttäjäryhmille räätälöidyt käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaisesti tallennetut suosikkinäkymät varmistavat vielä sen, että tärkeä tieto saavuttaa kohderyhmänsä — oikeaan aikaan ja oikealla tavalla esitettynä.

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus