Skip Navigation LinksOhjeet

Ohjeet

Tulosta
Opiferus Taloussuunnittelu on työkalu organisaation taloussuunnittelun ja toteumaseurannan tehokkaaseen kokonaishallintaan sekä jatkuvaan parantamiseen. 

Opiferus Toiminnanohjaus on selainkäyttöinen integroitu toiminnanohjausjärjestelmä.

Opiferus Toimintolaskenta on nykyaikainen toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan perustuva kustannus- ja kannattavuuslaskentaohjelmisto. 
Opiferus Toimintolaskenta Pro on monipuolinen apuväline toimintoperusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. 
Opiferus Toimintolaskenta Premium on uusittu ja paranneltu versio Pro:sta.
Opiferus Työajanmittaus on jaksottaiseen toimintokohtaiseen työajanmittaamiseen kehitetty selainpohjainen sovellus. 
Opiferus Johdon Työpöydällä yhdistät strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Saat selkeät visuaaliset mittarit arjen tarpeisiin, kokouksiin ja esityksiin. 
Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus