Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Versiot

Versiot

Tulosta

3.0 (tulossa 16.5)

Selain

- Ulkoasupäivitys. Sovelluksen tyyliä muutettu vastaamaan Softwaven brändiä ja muutettu neutraalimmaksi, että dokumenttien tyyli pääsee korostumaan.
- Kielentarkistus teksti ja mukautettuihin kirjanmerkkeihin. Tässä vaiheessa toiminto näyttää sanavirheet, ei vielä virheitä lauserakenteissa.

- Kevyt pohjien muokkaus selaimelle esikatselunäkymään
- Riskin aloitusaikaa voi muokata
- Mittarin kuva kirjanmerkin muokkauksen optimointi ja käytettävyysparannukset
- Mittarin arvo kirjanmerkin käytettävyysparannukset
- Kauden asetuksiin painike, jolla saa asetettua kauden oletukseksi kaikille (pääkäyttäjä)
- tekstimuokkauksen käytä tekoälyä päivitetty käyttämämän parempaa tekoälymallia

Pääkäyttäjä

- Uusi kirjanmerkki edistyneet taloustaulukot tulee käytettäväksi
- Mukautetuille kirjanmerkeillä sovellus ei pakota enää normal fonttia taulukoille
- Käytettävyysparannuksia mittarin arvo kirjanmerkkiin
- Tulosteissa kun valitaan vakiosarake, niin ohjelma ehdottaa sarakkeelle otsikkoa, jossa vakiot valmiina

2.9

Selain

- Kaudelle uusi asetus Dokumentin kirjanmerkkien hyväksyntä, joka mahdollistaa kirjanmerkki tason tila hallinnan dokumentissa, että käyttäjät voivat kuitata, kun jokin teksti on valmis.
- Kaudelle uusi asetus Salli tavoitteen mittarin tila arvio, joka mahdollistaa mittareiden sanallisen tila-arvioinnin ja mm. liikennevalojen saamisen tulosteille mittareista.
- Mukautettu ja Laskentataulukko kentissä värivalitsimiin tulee mukaan asiakkaan oman väripaletin värit
- Mittarin kuva kirjanmerkin mittareiden valinnan käytettävyyttä parannettu
- Selkeämpi virhesanoma ja esto jos yrittää muokata sisältöä suoraan esikatselunäkymään
- Suoritetaulukoiden ja orgnisaatiorakenteen muutoksista lokimerkintä
- Laskelmataulukoista historianäkymä ja historiatietojen tallennus
- Teksti-kirjanmerkkien historia tiedon säilymistä pidennetty 2 viikosta -> 1 vuosi
- Johdon Työpöydän mittareille tehty uusia koko-asetuksia, sekä parempaa tuke asiakkaan väripaleteille, joka tukee niiden hyödyntämistä eri dokumenteissa

Pääkäyttäjä

- Uusi kirjanmerkki Edistynyt taloustaulukko (Beta), jolla tullaan automatisoimaan rahoituslaskelmia, erilaisia taseen taulukoita ja tilinpäätösten liitetietoja
- Parannuksia Investointien tulosteiden käytettävyyteen
- Edistyneiden taloustaulukoiden luontinäkymä (Beta)
- Kaaviokirjanmerkeiltä otettu pois asetus viimeinen toteuma kuukausi, dokumenttiversio aloitus ja lopetuskuukausi korvaa tämän.


 

2.8

Selain

- Esikatselussa mahdollisuus päivittää koko kuukausiraportti yhdellä painikkeella
- Kausien hallintaan mahdollisuus muuttaa dokumenttiversio kuukausia
- kausien hallintaan kopiointityökaluun mittarikirjanmerkkien sisällönkopiointituki
- Esitystavan linkitys Dashboardiin, mikä mahdollistaa mm. asiakaskohtaisten Strategia, tavoite, riski seurantanäkymien luonnin
- Mittarikirjanmerkin muokkaukseen mahdollisuus järjestää mittareita
- Riskin luonnista vakioriski pudostusvalikko piilotettu, mikäli vakioriskiluokkaa ei määritetty kaudelle
- Dokumentin päivitys kerralla koskien ensin pienempiä dokumentteja (kk-raportit)
- Mittarin kirjainmerkki vaaka sivun suunta tuki

Pääkäyttäjä

- Uusi kirjanmerkki Mittarin arvo, jolla voi hakea arvoja Johdon Työpöydän mittareilta arvoja osaksi dokumenttia esim. erilaisia tunnuslukuja
- Asiakkaan oman väripaletin hyödyntäminen myös teksti/taustavärien asettamisessa
- Piirakkakaavion otsikoiden järjestäminen vaihtoehtoisesti listana

2.7

Selain

- Mahdollisuus käyttää tekoälyä tekstiehdotusten luontiin 
- Tekstikirjanmerkkien muokkauksessa näkyy nyt sama fontti kuin esikatselussa kirjanmerkillä
- Aktiivisten riskien maksimi määrälle per organisaatiotaso uusi asetus kausien hallintaan

Pääkäyttäjät

- 2 uutta kirjanmerkkityyppiä dokumentin aloitus ja lopetuskuukausi kuukausiraportteihin ja osavuosikatsauksiin
- Tuki määrittää %-leveys kaavio ja taulukkokirjanmerkeille
- Tuki asiakaskohtaisten väripalettien luomiseen ja hyödyntämiseen kaavioissa
- Asetus kaavion sarjojen sijainnille
- 2 uutta investointiraportti tyyppiä (mikäli investointiensuunnittelu käytössä)
- Investointiraporttien laskentaa optimoitu


2.6

Selain

- Uusi kirjanmerkkityyppi mittari, johon voidaan selaimella linkittää Johdon Työpöytä ratkaisusta mittareita eli esim. automatisoida tilastokaaviot, HR-kaaviot tai toiminnan lukuja. (vaatii Opiferus Johdon Työpöytä lisenssin)
- Talouden kaavioiden kuvien lievä sumeus korjattu ja kaavioiden ulkoasua parannettu
- Tuki Custom fonteille dokumenteissa (vaatii fonttien asennuksen)
- Käyttäjät voivat kuulua useaan käyttäjäryhmään (käyttäjienhallinta)
- Oikeinkirjoituksen tarkistus teksteihin Beta (Suomi)
- Tavoite ja riskiosion käytettävyysparannukset
- Laskelmataulukoiden tallennuksen sulavampi käyttö


Pääkäyttäjät

- Kuukausiraporttien, osavuosikatsausten päivittämisen merkittävä tehostaminen dokumenttiversio, aloitus ja lopetus kuukausisasetuksilla, seka uusilla kaavavakioilla

2.5

Selain

- Dokumentin pdf-esikatselu
- Dokumentin lataus suoraan pdf-tiedostoon (pdf-esikatselussa)
- Suorituskykyä parannettu lähes joka osiossa
- Tavoitteen mittareiden toteuman syöttö mahdollistettu osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä suoraan tavoitteen katselussa.
- Tavoitteen arviointi Talousarviossa estetty (mahdollista jatkossa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä)
- Dokumentin päivityksessä mukautetut kirjanmerkin hakevat pohjasta fonttityylit ja rivinkorkeuden

Pääkäyttäjä

- Ohjetekstit kirjanmerkeille
- Dokumentin päivityksessä mukautetut kirjanmerkin hakevat pohjasta fonttityylit ja rivinkorkeuden
- Pohjan muutoksia tallentaessa, ohjelmaa kysyy halutaanko päivittää pohjaa käyttävät tasot dokumentista


2.4

Selain

- Organisaatiorakenteesta näkee paremmin, että mille tasoille käyttäjällä on oikeus
- Linkitetyn toimenpiteen/tavoitteen arvion kopiointi leikepöydälle ylätavoitteen arviointia varten
- Esto, ettei esikatselunäkymässä pääse muokkaamaan sisältöä virheellisesti
- Kaudelle asetus, että haetaanko riskeille uusin löytyvä arvio vai uusin vuodelta löytyvä arvio
- Käyttöliittymän näkyvyys parempi pienillä näyttökoolla tai isolla zoomauksella
- Oletuskauden asettaminen kaikille käyttäjille kerralla toiminto lisätty käyttäjähallintaan
- Etusivulle lisätty linkit uusiin ominaisuuksiin ja Opiferus-palveluihin

Pääkäyttäjä

- Tulosteiden sarakkeita voi nyt kopioida, mikä nopeuttaa muutoksia, jos paljon tulosteita
- Tulosteiden asetuksista lisätty kuvauksia
- Rahoituslaskelma kirjanmerkkityyppi toimii
- Uusi kirjanmerkkityyppi vuosi, jolla voidaan asettaa vuosiluvut otsikoihin tai ylätunnisteisiin suhteellisesti budjetin vuoteen, joten ne päivittyvät automaattisesti vuodesta toiseen
- Investointien tulosteisiin lisätty samat vakiosarakkeet kuin käyttötalouden tulosteissa, joilla investointien tulosteet pysyvät ajan tasalla automaattisesti vuodesta toiseen
- Pohjien hallinnassa kirjanmerkkejä voi nyt lisätä ja poistaa klikkaamalla pohjassa hiiren oikeaa painiketta
- Pohjien hallinnassa uusi toiminto kaikkien fonttien muuttamiseen kerralla
- Pohjille tullut uusi asetus, sivunvaihto ennen pohjan alkua
- Clientissä Talousdokumentti näkymässä uusia toimintoa "Päivitä kaikki", joka päivittää koko dokumentin, sekä Näytä alatasot, jolla saa esikatseluun koko dokumentin kuten selaimella.


2.3

- Laskentataulukko kirjanmerkeissä nyt myös automaattinen tallennus
- €/asukas mittareissa dokumenteissa nyt myös tulevien vuosien tiedot
- Pääkäyttäjällä toiminto, jolla voi päivittää kaikki dokumentin tavoite, suorite ja riski tulosteet kerralla
- Esikatselu näkymään pääkäyttäjälle toiminta, jolla näkee käytössä olevan pohjan
- Tavoite-osion suorituskykyä parannettu
- Tavoite-osiossa linkitetyllä toimenpiteellä näkyy taulukkoja siihen linkitetyt alatoimenpiteet jos niitä löytyy
- Tavoite-osiossa tavoitteiden toimenpide listaan linkitetyille toimenpiteille lisätty org. taso tieto mistä ne löytyvät, jos esim, usea toimiala toteuttaa samaa toimenpidettä.
- Dokumenteille uusi asetuksia tavoitteen maksimi-pituudesta ja tavoitteen kuvaus kenttä
- Talous, suorite ja riski taulukot pysyvät yhdellä sivulla eivätkö katkea sivun vaihdossa jos ovat alle sivun mittaisia.
- Riskimatriisi näkymä lisätty

2.2

- Tavoitteen poistoa ei enään sallita jos siihen on linkitettyjä toimenpiteitä
- Tavoitteelle, toimenpiteelle ja riskille näkyvissä muokkaushistoria (loki)
- Suoritetaulukoilla muokkaushistoria näkyvissä (loki)
- Riskienhallintaan luotu yleinen dashboard näkymä
- Paranneltu tukea erilaisten raporttien luomiselle samaan dokumenttiin
- Taloustaulukoissa mahdollista käyttää vakioita ACTIVE, ACTIVE-1.. nyt myös sarakkeiden otsikoissa
- Dokumenttipohjia mahdollista ladata Wordiin ja avata Word-tiedostosta

2.1

- Taloustaulukoissa ja kaavioissa mahdollista käyttää uusia vakioita ACTIVE, ACTIVE-1.. jolloin kaavat toimivat suoraan aina kun dokumentti kopioidaan edellisen pohjalta tai tehdään uusi versio.
- Taloustaulukoille mahdollisuus sisentää alatilejä
- Taloustaulukoille mahdollisuus asettaa taustaväri summatiliriveille
- Talousdokumenttien pohjienhallinnassa välilehtien järjestystä selkeytetty
- Talousdokumenttien pohjienhallinassa uudet tulosteet/kaaviot tulevat heti näkyviin ilman näkymän uudelleen avausta
- Talousdokumenttien pohjienhallinnan lataus huomattavasti nopeampi
- Pohjissa vuosiluvut ja päivämäärät mahdollista korvata vakioilla
- Tavoitteiden arvioinnissa tulee nyt pohjalle muokattavaksi samaan dokumenttiin aiemmin tehty arvio, eikä aina tyhjää arviointilomaketta
- Tavoitteen linkitetyille toimenpiteille tooltip lisätty tila ja uusin arvio tieto
- Laskelmataulukolle lisätty ilmoitus, jos yrittää tallentaa tyhjää vientialuetta
- Ilmoitus, jos yrittää luoda yli 250 merkkiä pitkää mittarin nimeä tavoitteelle
- Mukautetuille kentille saadaan kauden asetuksissa pakotettua riviväli (saavutettavuus)
- Kirjanmerkkien muokkaukseen parannuksia ilmoituksiin monen käyttäjän muokkaustilanteissa
- Tekstin syöttönäkymässä tulee nyt ilmoitus jos toinen käyttäjä on avannut saman kirjanmerkin 10min sisällä
- Tekstin syöttönäkymässä pääsee nyt tarkastelemaan tekstin aiempia versioita ja tarvittaessa paalaamaan vanhaan

2.0

- Dokumentin esikatselussa koko dokumentin latausta optimoitu
- Dokumentti mahdollista ladata nyt myös .docx muodossa (tietyt muotoilut toimivat tässä paremmin)
- Dokumentin esikatselussa mahdollisuus valita mitä tasoja dokumenttiin otetaan, jos näytä alaoksat valittuna
- Dokumentin esikatselussa kirjanmerkkien sisällöt näkymässä on mahdollista muuttaa kirjanmerkkien nimiä (pääkäyttäjät)
- Dokumentin tason valinnassa oksat, joille on määritetty pohja näkyvät nyt myös boldattuna
- Riskien luonti näkymässä tulevien kausien riskit näkyvät "Tulevat riskit" otsikon alla
- Riskien arvioinnissa toimielinkäsittely tekstin näkyvyydelle tehty asetus kauden asetuksiin
- Käyttäjienhallinnassa pääkäyttäjä voi antaa oikeudet kaikkiin talousdokumentin toimintoihin kerralla tai ottaa ne pois (pääkäyttäjät)
-  TS kirjanmerkkien kopiointi kaudesta toiseen tehty uusi työkalu (pääkäyttäjät)
- Kauden luonnissa valinta, jolla voi kopioida kaikki yleiset asetukset toiselta kaudelta (pääkäyttäjät)
- Kauden luonnissa dokumentin organisaatio kentässä on aiemmin luodut valinnat näkyvillä (pääkäyttäjät)
- Suoritetaulukoille asetus muutos-sarakkeen näkyvyydelle- Suoritearvojen tallennuksessa ohjelma ilmoittaa jos jonkin sarakkeen kausi puuttuu (pääkäyttäjille)
- Suoritetaulukoissa mittareihin linkitetyt suoritteet erottuvat nyt ikonilla
- Tuki indikaattorimittareiden linkittämiselle suoritetaulukkoon (vaatii Johdon Työpöytä lisenssin)
- Taloustaulukoille mahdollisuus määrittää %-leveydet joka sarakkeelle erikseen
- Talous ympyräkaavioille uusia asetuksia (näytä sarjan otsikko ja näytä arvot/näytä %)
- Laskelmataulukon muokkauksessa on mahdollista avata excel-tiedosto pohjaksi
- Tavoitteen osiossa tavoitteen toimenpiteet listassa näkyy nyt myös linkitetyt toimenpiteet
- Organisaatiotason luonnissa on nyt mahdollista periyttää käyttöoikeudet samalla ylätasolta


1.99

- Vie dokumenttiin toiminto huomattavasti nopeampi kuin ennen
- Teksteille ja mukautetuille kirjanmerkeille esto tuplatallennuksista, jos monta käyttäjää muokkaa samaan aikaan.
- Tavoitteiden, toimenpiteiden, riskien teksti arviolla max pituus asetus
- Tavoitteen alla olevalle toimenpiteelle siirrä toiminto
- Suoritteiden syöttönäkymässä ilmoitetaan jos kausia puuttuu (ylläpitäjät)
- Mukautetuille kirjanmerkeille dokumenttikohtainen asetus oletus fontista, johon sisältö autom. muutetaan (pääkäyttäjät)
- Kausille asetus, että millä käyttäjäryhmillä siihen oikeus
- Suoritteiden syöttönäkymässä ilmoitus jos yritetään poistua tallentamatta

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus