Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Dokumenttien pohjat > Taloustaulukot

Taloustaulukot

Tulosta

Moduuli sijainti

 • Taloustaulukoita luodaan ja muokataan Taloussuunnittelun tulosteet näkymässä, joka löytyy Etusivu välilehdeltä.
 • Näkymässä tulee olla valittuna Paneelit kohdasta: Asettelu 2.


Tuloste näkymä

 • Näkymässä löytyy ylhäältä toimintopainikkeita, joista oleellisia.
  • Päivitä: Päivittää raportin oikealle tehtyjen valintojen mukaan.
  • Tallenna: Tallentaa tehdyt muutokset valittuun raporttiin.
  • Uusi -> Tiliraportti: tästä luodaan uusi raportti dokumenttiin.
  • Poista: Poistaa valitun raportin.
  • Sarakkeet: Täällä valitaan raportille tulevat tiedot ja annetaan sarakkeille otsikot.
 • Vasemmalla näkyy lista raporteista mitä sovelluksella on tehty.
  • Omat raportit kansiossa löytyy sinun tekemät raportit.
  • Jaetut raportit kansiosta löytyy tehdyt raportit, jotka merkitty jaetuiksi.
  • Automatisoidut raportit kansiosta löytyy dokumentteihin lisätyt raportit ryhmiteltynä dokumenttiversioihin.
 • Keskemmällä näkyy kustannuspaikkarakenne, jonka alla tilikartta. Oikealla näkyy valittu raportti jos se on ladattuna


Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus