Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro

Opiferus Toimintolaskenta Pro

Tulosta

Opiferus Toimintolaskenta Pro on monipuolinen apuväline toimintoperusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. Se jalostaa perustietojärjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Sovelluksella voidaan tuottaa laskentaa eri toimialoille. Se sopeutuu joustavasti erityyppisten organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. Laskenta tuottaa esimerkiksi asiakaskohtaisen hinnoittelun.

Käyttöliittymän läpinäkyvyys mahdollistaa porautumisen läpi koko laskennan; esimerkiksi yksikköhintaa tarkastellessa nähdään, mistä toimintokustannuksista ja välittömistä kuluista hinta muodostuu.

Graafiset raportit helpottavat päätöksentekoa. Raportteja voidaan ryhmitellä, ja ne mahdollistavat eri laskentamallien ja aikajaksojen vertailun. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi toimintojohtamisessa.

Laskennan pohjana käytetään asiakkaan organisaatiorakennetta ja tilikarttaa, joten se ei vaadi muutoksia muihin tietojärjestelmiin. Opiferus Toimintolaskenta Pron käyttöönotto toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan aina asiantuntijapalveluista koulutuksiin.

Ohjelman lähtökohtana on moduuliajattelu ja kustannusten jako kustannusajureita käyttäen ensin kulumoduulista toimintomoduuliin ja sitten toimintomoduulista laskentakohdemoduuliin. Kulumoduuliin kerätään kustannukset ensin joko suoraan kirjanpidon tileiltä tai kustannuspaikoilta. Toimintolaskennassa kustannukset jaetaan kaksivaiheisesti ensi toiminnoille ja sitten laskentakohteille. Laskentakohteita voivat olla esimerkiksi tuotteet, asiakkaat, palvelut tai projektit. Kustannusten jaossa käytetään apuna kustannusajureita.

Toimintolaskenta Pro