Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Mallintaminen > Raportointi > Kustannusvastaavuusraportit

Kustannusvastaavuusraportit

Tulosta


Virastojen kustannusvastaavuusraportit

Sovellukseen on rakennettu työkalu seuraavien lakisääteisten raporttien laatimiseen:

- Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
- Yhteisrahotteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma


Molemmissa raporteissa on valmis pohja, johon valitaan raportille mukaan otettavat tilit tai tiliryhmät kustannusmoduulin rakenteesta.

Raportille muodostuu valitulle kohteelle kuuluva osuus kuluista ja tuotoista. Ne kulut ja tuotot, joita ei ole laskennassa kohdistettu kyseiselle laskentakohteelle, eivät nouse raportille. Raportti voidaan muodostaa joko yksittäisestä laskentakohteesta tai kansiorakenteesta. Esimerkissä muodostetaan raportti maksullisesta toiminnasta. Esimerkissä on käytetty kululajinäkymää hyödyksi.

Raportin voi muodostaa myös ilman kululajinäkymää. Tällöin valitaan laskentakohde tai -kansio aktiiviseksi ja otetaan suoraan raportti-painikkeen valikosta haluttu laskelma.


1. Kululajinäkymän asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

Raportin laatiminen

1. Valitaan laskentakohde tai kansio, josta halutaan ottaa raportti

2. Painetaan kululajinäkymä-painiketta
- Määritellään syvyydeksi 1
- Luodaan näkymä

Katso kuva "1. kululajinäkymän asetukset".

3. Kululajinäkymä, josta raportti otetaan, on valmis. 

2. Raporttivalikko. Klikkaa suuremmaksi.

4. Näkymästä muodostetaan haluttu laskelma "Raportti" painikkeen alavalikosta. Katso kuva "2. Raportti-valikko".

3. Raporttipohja. Klikkaa suuremmaksi.

5. Ohjelma avaa valitun raporttipohjan. Kuva "3. Raporttipohja"

Raportin vasemmassa reunassa määritellään jokaiselle raportin riville kuuluvat tiedot. Kenttään syötetään kuhunkin osioon kuuluvat kulumoduulin tilikoodit. Edellisessä vaiheessa muodostettu kululajinäkymä auttaa raportin lukujen tarkistamisessa. 

Valittujen tilien kustannukset tulevat näkyviin raportille "päivitä" valinnalla. 

Kululajinäkymästä voi varmistaa, mitä kulu- tai tuottotilejä kohteelle kohdistuu ja tarkistaa, että raportille on valittu kaikki tarvittavat tilit.

 


Mallintaminen Raportointi Raportti Toimintolaskenta Pro