Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Tietosuoja > Asiakkaiden omat tiedot

Asiakkaiden omat tiedot

Tulosta

Nämä tiedot ovat jokaisen Toiminnanohjaussovelluksen asiakkaan itse keräämiä tietoja ja niiden hallinta on siten asiakkaan omalla vastuulla.

Rekisterisisältö

 • Kumppanirekisteri
  • ID
  • Nimi
  • Y-tunnus/Henkilötunnus, ALV-tunnus ja OVT-tunnus
  • Katuosoite, postinumero ja postiosoite
  • Maa, kieli ja valuutta
  • Puhelin- ja faxnumero
  • Www- ja sähköpostiosoite
  • IBAN ja BIC
  • Finvoice-välittäjä ja -osoite
  • Asiakkaan yhteyshenkilöt:
   • Etu- ja sukunimi
   • Titteli
   • Puhelin ja sähköposti
   • Käyttäjätunnus
 • Henkilöstö
  • ID
  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus, veronumero ja syntymäaika
  • Katuosoite, postinumero ja postiosoite sekä samat tiedot mahdollisesta ulkomaan osoitteesta
  • Sähköposti, työ- ja kotipuhelinnumero
  • Käyttäjätunnus
  • Tuntipalkka, sosiaalikuluprosentti (SKP) ja yleiskustannuslisä (YKL)
  • Ulkopuolisen työnantajan tiedot tulevat kumppanirekisteristä. Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
  • Palkanlaskennan perustiedot:
   • IBAN ja BIC
   • Ennakonpidätystiedot
   • AY-maksutiedot
 • Palkanlaskenta
  • Henkilön palkkalaskelmat siltä ajalta kun palkanlaskenta on ollut käytössä ja henkilölle on laskettu palkkoja
  • Palkkalaskelmissa on käytännössä kaikki palkan määräytymisessä vaikuttavat tiedot
 • Työajankirjaus
  • Henkilön ID
  • Henkilön tuntipalkka, SKP ja YKL
 • Osto- ja myyntitilaukset sekä myyntireskontra
  • Asiakkaan/toimittajan nimi ja osoitetiedot (kumppanirekisteristä). Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
  • Myyjä/Ostaja (henkilöstöstä)
  • Mahdolliset työaikakirjauksen tiedot myyntilaskun riveillä
 • Ostoreskontra
  • Toimittajan nimi, IBAN ja BIC (kumppanirekisteristä). Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
  • Ostaja (henkilöstöstä)
  • Käsittelijä, hyväksyjät ja tarkastajat (henkilöstöstä)
 • Projektinhallinta
  • Asiakas (kumppanirekisteristä). Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
  • Asiakkaan yhteyshenkilö
  • Projektipäällikkö (henkilöstöstä)
 • Varastonhallinta
  • Toimittaja (kumppanirekisteristä). Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
 • Työmaarekisteri
  • Urakoitsija (kumppanirekisteristä). Hakujen kautta useimmat kumppanirekisterin tiedot.
  • Urakoitsijan yhteyshenkilö
  • Alihankkijoiden työntekijärekisteri
   • Henkilötunnus, veronumero ja syntymäaika
   • Etu- ja sukunimi
   • Sähköposti ja puhelin
   • Katuosoite, postinumero ja postiosoite sekä samat tiedot mahdollisesta ulkomaan osoitteesta
   • Käyttäjätunnus
 • Loki mitä tietoja käyttäjä on milloinkin muokannut
  • Käyttäjätunnus / käyttäjänimi
 • Mobiilisovellus (Android)
  • Käyttäjätunnus
  • Käyttäjään liittyvät henkilötiedot
  • Työaikakirjausten yhteydessä mahdollisuus liittää kuvia projekteille kamerasta ja galleriasta.

Tietojen luovutukset

Toiminnaohjauksesta ei luovuteta automaattisesi mitään tietoja muille osapuolille. Palkanlaskennan tiedot sekä työmaarekisterin urakka- ja työntekijätiedot voidaan luovuttaa verottajalle mikäli kyseiset muoduulit ovat käytössä.

Mikäli joitain tietoja siirretään automaattisesti toisiin järjestelmiin, on näistä sovittu asiakkaan kanssa erikseen.

Tietosuoja Toiminnanohjaus