Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Tietosuoja > Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot

Tulosta

Käyttäjätietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä käyttöoikeuksien hallintaan eri organisaatioihin ja organisaation sisällä eri laskentamalleihin.

Rekisterin tietosisältö
Käyttäjätiedoissa on seuraavat tiedot, tähdellä merkityt ovat pakollisia tietoja:

Käyttäjätunnus (*)
Selkokielinen nimi (*)
Organisaation nimi, johon käyttäjä kuuluu (*)

Käyttötarkoitus 
Käyttäjätietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä käyttöoikeuksien hallintaan eri yrityksiin ja yritysten sisällä eri tietoihin. Käyttäjätietoja ei luovuteta millekään kolmannelle osa puolelle.

Käyttäjätunnusta ja/tai selkokielistä nimeä käytetään asiakaskohtaisissa lokitiedoissa, johon tallentuu tieto kuka avasi milloin mitäkin laskentamallin.

Tietosuoja Toimintolaskenta Pro