Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Käyttäjähallinta > Käyttäjäryhmän asetukset

Käyttäjäryhmän asetukset

Tulosta


  • Yleiset – kohdassa käyttäjäryhmä voidaan nimetä uudelleen, sille voidaan asettaa oletus aikajaksotyyppi (joko päivä- tai kuukausikirjaus).
  • Asiakaskohdistusten näkyvyys – kohta määrittää, mitä tietoja kirjausikkunassa on asiakkaasta näkyvissä.
  • Tuotekohdistusten näkyvyys – kohdassa määritellään mitä tietoja tuotteista on näkyvissä kirjausikkunassa.
  • Näkyvät aikajaksotyypit – kohdassa määritellään käyttäjäryhmän kirjausoikeustyypit.
  • Arvokentät - näyttää käyttäjäryhmän kirjattavan arvon.
  • Käyttöoikeudet – kohdassa rajataan käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet.


Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus