Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Asiakkaat ja tuotteet > Tuotteet > Uuden tuotteen lisäys

Uuden tuotteen lisäys

Tulosta


Mikäli uuden tuotteen kohdistuksia ei ole vielä luotu, tulee ne luoda ennen uuden tuotteen lisäämistä: Käyttöönotto > Tagit ja arvokentät > Kohteen Tagit.

Tagien lukumäärä valitaan tuotteeseen kohdistuvien lisätietojen lukumäärän mukaisesti.

Lisätagit rastitetaan ja sivu talletetaan, jolloin pääsee lisäämään tageille nimet.

Ohjelman oletustiedot tuotteista ovat tuotenimi ja tuotekoodi, muut tiedot tuotteista tulee kirjata itse tageihin.Uusi tuote lisätään järjestelmään: Ylläpito > Kohteet > Toiminnot joko manuaalisesti ”Lisää” tai suoraan Excel tiedostosta tuotuna ”Tuo kohteet Excelistä”.
Manuaalisesti tuotteita lisätessä udelle tuotteelle tulee antaa uniikki koodi ja otsikko sekä tarvittavat kohdistukset kuten kustannuspaikka tai tunniste.Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus