Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Seuranta

Seuranta

Tulosta


Sovelluksen seurantatyökaluilla voidaan seurata kirjausmääriä ja hallinnoida kirjaamattomia kohteita. Asiakkaiden ja tuotteiden kirjausmääriä voidaan seurata päivä-, viikko- tai kuukausitasolla (Seurantataso) ja seurannan aikaväli on vapaasti valittavissa (Aikaväli).

Valitun aikavälin voi myös halutessaan lukita, jolloin sovelluksessa voidaan siirtyä työkalusta toiseen ja valittu aikaväli pysyy valittuna.


Ohje – painikkeesta löytyvät ohjeet suodatuksiin.
Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus