Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Työmaat > Urakka

Urakka

Tulosta
Urakan perustiedot. Klikkaa suuremmaksi.
Urakka on työmaalle tietyn urakoitsijan suorittama kokonaisuus. Urakan päätietoina ovat urakoitsijan nimi sekä urakoitsijan siitä laskuttama hinta.

Kenttien selitykset

 • Nimi: Urakan vapaa kuvaus
 • Tyyppi: Urakan tyyppi, joko Urakointi, Jatkuva kunnossapito tai Työvoiman vuokraus
 • Urakoitsija: Urakan suorittava taho
 • Yhteyshenkilö: Urakoitsijan yhteyshenkilö jonka perustiedot luodaan Työntekijä -näkymässä
 • Aloitus- ja lopetuspäivät: Työmaan aloitus- ja lopetuspäivät
 • Ensimmäinen työpäivä: Päivä jolloin urakan työt aloitettiin
 • Käänteinen verovelvollisuus: Sovellataanko urakassa käänteistä verovelvollisuutta
 • Urakkasumma: Käsin ylläpidettävä urakan kokonaishinta
 • Ennakkomaksu: Ennen urakan alkamista urakoitsijalle maksettujen ennakkomaksujen summa ostoreskontrasta
 • Laskutettu määrä: Urakoitsijan laskuttama määrä ostoreskontrasta, ennakkomaksu pois lukien
 • Maksettu määrä: Laskutetun määrän sijasta vaihtoehtoisesti käsin ylläpidettävä urakoitsijalle maksettu määrä

Summien päivittäminen ostoreskontrasta

Urakan Ennakkomaksu ja Laskutettu määrä summataan Ostolaskurivit-välilehdellä valituista ostolaskuriveistä. Valitut rivit summautuvat automaattisesti Ennakkomaksuun, jos ostolaskun päivämäärä on ennen urakalle merkittyä aloituspäivää. Muussa tapauksessa rivit summautuvat Laskutettuun määrään.

Nämä tiedot ovat kuitenkin vain sisäistä seurantaa varten. Varsinaisesti verottajalle ilmoitettavat tiedot muodostuvat kulloinkin ilmoitettavan kuukauden mukaisista ostolaskuista.

Päivittäminen urakalle tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitaan Urakka-välilehdeltä haluttu urakka
 2. Valitaan Ostolaskurivit-välilehdeltä ne rivit, jotka halutaan yhdistää kyseiseen urakkaan
 3. Klikataan Kohdista urakkaan-painiketta, jolloin kohdeurakan tiedot tulevat näkyviin ostolaskurivin sarakkeisiin.
 4. Kohdistuksia voi poistaa Poista urakkakohdistus-painikkeella. Tällöin ei kuitenkaan tarvitse valita kohdeurakkaa, vaan riittää että valitsee kohdistetut ostolaskurivit.
Ostolaskurivilistauksessa näytetään ne laskurivit, jotka on kohdistettu niille projekteille, jotka on edelleen kohdistettu kyseiselle työmaalle.
Ilmoitusvelvollisuus Rakennuspalvelu Toiminnanohjaus Työmaat Verottaja