Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Mobiili > Matkalaskut > Lasku

Lasku

Tulosta
Matkalasku. Klikkaa suuremmaksi.

Matka- ja kululaskuissa käytetään samaa laskupohjaa. Tyyppi määrittää kumpi lasku on kyseessä.

Vain "Luotu" ja "Tarkastettavana" tilassa olevia laskuja voi muokata.

Laskua tai laskurivejä muokattaessa on muutokset tallennettava erikseen.

Uutta matkalaskua luotaessa, sovellus luo automaattisesti aloitus- ja lopetusaikojen perusteella päiväraha kirjaukset.

Kohdistukset

Uusilla laskuriveillä käytettävät oletuskohdistukset voi syöttää laskun "Näytä kohdistukset" -painikkeesta avautuviin kenttiin, jolloin niitä ei tarvitse valita jokaiselle riville erikseen.

Kuvat

Laskuun voi liittää yhden tai useampia liitteitä (käytännössä kuvia tai PDF-tiedostoja), jotka tallennetaan palvelimelle kyseisen laskun liitteisiin. Lisätietoja kuvien lisäämisestä on täällä.

Matkalaskut Mobiili Toiminnanohjaus