Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

Tulosta


Rahoituksen suunnittelu voidaan tehdä organisaation eri tasoille niin, että rahoituslaskelman rivit lasketaan alhaalta ylös koko organisaatioon. Peruskunnalle, liikelaitoksille ja taseyksiköille voi olla kullekin omat kaavansa

Rahoituksen suunnittelun käyttöönotto käsittää seuraavat vaiheet:

  • Luodaan rahoituslaskelmapohjat, joihin voi tulla lukuja seuraavilla tavoilla:
  • Kaavoilla talousarviosta, käsin syötettynä, taseen eristä laskettuna kahden budjetin erotuksena, kaavoilla investointien suunnittelusta
  • Merkitään rahoituslaskelma käyttöön organisaatiorakenteessa
  • Valitaan kullekin organisaation osalle, että mitä laskelmaa käytetään, siis esim. peruskaupunki ja liikelaitokset

Käyttöönoton jälkeen syötetään käsin syötettävät arvot. Kaavoilla lasketut luvut tulevat suoraan integroidusti talousarviosta tai investointien suunnittelusta.