Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu

Opiferus Taloussuunnittelu

Tulosta


Opiferus Taloussuunnittelu on uudenlainen työkalu organisaation taloussuunnittelun ja toteumaseurannan tehokkaaseen kokonaishallintaan sekä jatkuvaan parantamiseen.

Opiferus Taloussuunnittelulla hallitaan koko taloussuunnitteluprosessi aina tiedon syöttämisestä sen hyödyntämiseen saakka. Talousarviota laadittaessa on rinnalla koko ajan näkyvissä johdon asettama raami, johon talousarviota verrataan. Taloussuunnittelu prosessi on vuorovaikutteinen ja kokonaistilanne on reaaliaikaisesti nähtävissä.

Opiferus Taloussuunnittelun perustana on organisaatio- ja tilirakenteeseen porautuva hierarkkinen rakenne ja raportointi. Talousarvion lähtökohtana voi olla yhtä lailla aikaisempien vuosien toteutumat, talousarviot kuin Opiferus Toimintolaskennalla luodut tuotekohtaiset kustannuslaskennat. Muista järjestelmistä tarvittavat tiedot, kuten kirjanpidon toteutumat tai Opiferus Toimintolaskennan kustannuslaskenta mallit, voidaan tuoda järjestelmään helposti tiedostoina.

Ohjelmistosta saadaan päättäjien käyttöön helposti ja dynaamisesti raportteja sekä havainnollisia kuvaajia. Raporteissa ja vertailuissa kysymyksiä herättäviin kohtiin voidaan porautua välittömästi.

Opiferus Taloussuunnittelusta on olemassa myös yritysten käyttöön tarkoitettu versio, jossa erityisesti yritysorganisaatioiden erityistarpeet on otettu huomioon.