Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta

Datan hallinta

Tulosta


  • Datan hallinta löytyy pääkäyttäjän hallintatyökaluista
  • Datan hallinnan kautta voit luoda uusia tietotyyppejä käytettäväksi kolmelle eri mittarityypille:
  • Määrämittari
  • Määrä/Määrä-mittari
  • Talousmittari € / määrä
  • Tiedot tuodaan johdon työpöytään esim. EXCEL-tiedostoina
  • Huomioi EXCEL-tiedostosta karsia ns. SUM rivit jotta Johdon työpöytä voi suorittaa esim. kumulatiiviset laskelmat oikein
  • Tuonnin jälkeen tiedot ”kuutioidaan” eli otetaan käyttöön alkuperäisistä datoista haluttu tieto
  • Mittaristot ja dashboardit käyttävät datakuution tietoja muodostaakseen numeerisia ja graafisia esityksiä
  • Tietoja suodatetaan tai rajataan sarakkeiden valinnoilla tai sarake voi sisältää porautumistietoa