Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Johdon Työpöytä > Pääkäyttäjätoiminnot > Datan hallinta > Uusi yleinen tietotyyppi

Uusi yleinen tietotyyppi

Tulosta


Uuden yleisen tietotyypin luonti

Uuden tietotyypin luonti aloitetaan valitsemalla "Uusi yleinen tietotyyppi"
  • Nimi – Tietotyypin nimeäminen
  • Kansio – Tietotyypille voi luoda kansion, johon tietotyyppi luodaan
  • Kuvaus – Tietotyypin kuvauksen kirjaaminen
  • Tietotyyppi käytössä – Asetus määrittää onko tietotyyppi käytössä vai ei
  • Dataa voi summata kumulatiivisesti – Asetus määrittää voiko tuonti datan summata kumulatiivisesti esim. Kuukausittaisia sairauspoissaoloja voi summata, mutta kuukausittaisia henkilömääriä ei
  • Data kumulatiivista – Asetus määritä onko data tuonti vaiheessa kumulatiivinen. Tämä vaikuttaa siihen, että määrä-mittarit eivät laske dataan uudestaan kumulatiivisuutta