Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Dokumenttien pohjat > Pohjien luonti > Kirjanmerkit

Kirjanmerkit

Tulosta


 • Pohjan kirjanmerkit ovat erityyppisiä sisältöjä, joita sijoitetaan pohjan eri kohtiin. Kirjanmerkkityyppejä ovat:
  • Teksti: Selaimella syötettävä teksti-osio, jolle voidaan määrittää max. pituus. Pohjaan määritellään tyyli, jonka mukaiseksi lopputulos halutaan tulevan.
  • Suoritetaulukko: Taulukko erilaisista numeerisista määristä esim. suoritteet, tunnusluvut, henkilöstömäärät. Softwave luo asiakaskohtaiset taulukkomallit näihin.
  • Kohdetaulukko: Taulukko tavoitteista tai toimenpiteistä. Softwave luo asiakaskohtaiset taulukkomallit näihin.
  • Riskitaulukko: Taulukko riskeistä. Softwave luo asiakaskohtaiset taulukkomallit näihin.
  • Mukautettu: Selaimella syötettävä mukautettu osio, joka voi sisältää tekstiä, kuvia, erikoistaulukoita.
  • Talousarviotaulukko: Talouslukutaulukko, tuloslaskelmatyyppinen. Nämä luodaan taloussuunnittelulla ja valitaan mitä pohjaa käytetään.
  • Kustannuspaikan nimi: Organisaatiorakenteesta tuleva kustannuspaikan nimi. Org rakenteessa voidaan määrittää dokumenttia varten tasolle oma nimi.
  • Investointiraportti: Investoinneista koostuva taloustaulukko, joka luodaan investointien suunnittelun tulosteet –kohdassa.
  • Kaavio: Talouskaavio (kehitysvaiheessa).
  • Laskelmataulukko: Selaimella syötettävä Excel-tyyppinen laskentataulukko. Käytetään erikoisempiin taulukoihin, jotka sisältävät mm. kaavoja.
Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus