Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus

Tulosta
Hyödykkeen tiedot. Klikkaa suuremmaksi.

Käyttömaisuus-moduulissa ylläpidetään yrityksen käyttöomaisuuden arvoa ja lasketaan poistoja.

Kenttien selityksiä:

 • Tunniste-osio: Yleisiä hyödykkeen tunnistamiseen liittyviä tietoja. Jokaisen hyödykkeen on kuuluttava johonkin rakenteeseen.
 • Kohdistukset-osio: Jos hyödyke halutaan kohdistaa tarkemmin asiakkaaseen/toimittajaan tai projektiin.
 • Päivämäärät:
  • Ostopäivä: Päivittyy automaattisesti, kun hyödykkeelle lisätään Hankinta-tapahtuma.
  • Käyttöönottopäivä: Jos hyödyke otetaan käyttöön myöhemmin kuin ostopäivänä, voidaan se merkitä tähän. Poistojen laskenta alkaa tästä päivästä.
  • Takuupäivä: Päivä, johon asti hyödykkeen takuu on voimassa.
  • Myyntipäivä: Päivä, jolloin hyödyke on myyty.
 • Poisto-osio: Hyödykkeen poisto-arvot ja kertyneet poistot.
 • Arvo-osio: Hyödykkeen arvot. Päivittyvät tapahtumista, paitsi rahoitusosuus, jonka voi syöttää käsin.
 • Poistosuunnitelma-osio:
  • Poistotapa: Joko vuosiin perustuva tasapoisto, tai prosentuaalinen degressiivinen poisto.
  • Poistotavan arvo: Tasapoistossa vuosien määrä ja degressiivisessä poistossa prosenttiluku.
 • Kirjanpito: Kirjanpidon tiliöinneissä käytettävät tilit.

Tapahtumalistauksen selitykset:

 • Tyyppi: Tapahtuman tyyppi, voi olla jotain seuraavista:
  • Varaus: Kun hyödykkeelle on tehty ostovaraus. Aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Varaustilille.
  • Hankinta: Hyödykkeen osto. Päivittää hyödykkeen Ostopäivän ja Ostohinnan sekä alustaa SUMU- ja EVL-arvot.
  • Avustus: Jos hyödykkeelle on haettu ja saatu investointiavustusta. Päivittää hyödykkeen Investointiavustus-arvon, vähentää Ostohintaa ja aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Avustustilille.
  • Lisähankinta: Jos hyödykkeeseen ostetaan jotain lisäominaisuuksia, jotka kasvattavat sen arvoa. Poisto tehdään alkuperäisen poistoajan puitteissa.
  • Lisähankinta (jatko): Jos hyödykkeeseen ostetaan jotain lisäominaisuuksia, jotka kasvattavat sen arvoa. Lisähankinnan poistoaika jatkuu hyödykkeen hankinnan ja lisähankinnan päivien erotuksen verran.
  • Poisto: Hyödykkeen poisto
  • Arvonkorotus: Jos hyödykkeen arvoa on jostain syystä korotettu. Korottaa hyödykkeen poistoarvoa ja aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Arvonkorotustilille.
  • Arvonalennus: Jos hyödykkeen arvoa on jostain syystä alennettu. Alentaa hyödykkeen poistoarvoa ja aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Arvonalennustilille. Jos alennus on tehty negatiivisena (eli alennus on peruttu), tulee kirjaus Arvonalennuksen palautustilille.
  • Myynti: Hyödyke on myyty eteenpäin. Nollaa poistoarvot, päivittää hyödykkeen Myyntihinnan ja aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Myyntivoitto- tai Myyntitappiotilille.
  • Romutus: Hyödyke on romutettu. Nollaa poistoarvot ja aiheuttaa kirjauksen käyttöomaisuuden asetuksissa määritellylle Romutustilille.
Hyödyke Käyttöomaisuus Toiminnanohjaus