Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Päävalikko ja asetukset > Asetukset > Budjetti (Pääkäyttäjät)

Budjetti (Pääkäyttäjät)

Tulosta
Budjetin asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

Budjetti asetuksissa määritellään budjettikohtaisia asetuksia ja budjetin perustietoja.

Nämä asetukset koskevat yksittäistä budjettia ja sen kaikkia käyttäjiä.

Budjettiasetukset ovat vain ylläpitäjien muokattavissa (ts. ylläpitokäyttäjien AD-ryhmään kuuluvat käyttäjät).

 • Nimi – Budjetille perustamisvaiheessa annettu nimi. Budjetin nimeä ei voi muuttaa sellaiseksi, joka on jo olemassa!
 • Koodi – Budjetin yksilöivä tunnus, johon viitataan esimerkiksi kaavasarakkeissa. Samaa koodia ei saa olla vielä käytössä. Koodin on muodostuttava numeroista ja suurakkosista, eikä se saa sisältää välilyöntejä tai erikoismerkkejä.
 • Aikaväli – Budjetin aikaraja.
 • Kuvaus – Budjetin vapaamuotoinen kuvaus.
 • Talousarvion kirjaustapa – Määrittää, voivatko käyttäjät tehdä kirjauksia tileille, kansioille vai molemmille
 • Raamin kirjaustapa – Määrittää millä tarkkuustasolla raamin kirjauksia voidaan tallentaa. Asetus ei ole näkyvissä, jos käytetään yritysbudjetointia.
 • Kuukausisarakkaiden muuttaminen päivittää automaattisesti vuosisummaa – Varmistaa sen, että kirjausriviä muokattaessa vuosisumma vastaa aina kuukausisarakkeiden summaa, kun kuukausiarvoja muokataan.
 • Vuosisumman muuttaminen päivittää automaattisesti kuukausisarakkeita – Varmistaa sen, että vuosisummaa muutettaessa kuukausisarakkeiden arvot vastaavat aina syötettyä vuosisummaa.
 • Kun tämä asetus on valittuna, ei käyttäjän tarvitse käsin päivittää kuukausiarvoja, kun vuosisummaa muutetaan.
 • Päivitä vanhojen kuukausiarvojen suhteessa – Kuukausisarakkeiden arvot lasketaan uudesta vuosisummasta aiempien kuukausiarvojen suhteessa. Esimerkiksi, jos kuukausiarvot olivat ennestään tasajaettuja, lasketaan kuukausisarakkeiden uudetkin arvot tasajaolla uudesta vuosiarvosta. Jos taas kuukausiarvot poikkesivat aiemmin toisistaan, lasketaan uudet kuukausiarvot samassa suhteessa painottaen
 • Päivitä aina tasajaolla – Uudet kuukausiarvot lasketaan aina tasajaolla uudesta vuosiarvosta, riippumatta aiemmista kuukausiarvoista.
 • Salli tuotetositteiden muokkaus yhteenvedossa – Sallitaan tai estetään tuotebudjetoinnilla luotujen kirjausrivien muokkaaminen talousarvionäkymässä. Jos muokkaamista ei sallita, kirjausrivit näkyvät passiivisina.
 • Relaatioeditori käytössä – Määrittää noudattavatko ohjelman suodatustoiminnot (esim. talousarviossa tai toteumavertailussa) relaatioeditorin asetuksia.
 • Jätä jaksotukset laskematta ennusteeseen kuukausilta, joille on tuotuna toteumaa – Ohjelma laskee automaattisesti toteumavertailussa ennustetta. Ennustetta voidaan muokata jaksotustositteilla. Tällä asetuksella päätetään miten luodut jaksotukset vaikuttavat ennusteeseen.
 • Edellinen budjetti – Tässä kohdassa määritellään edellinen budjetti. Talousarvio- sekä toteumavertailunäkymässä voidaan ottaa esille "Näytä" -painikkeen alta edellinen budjetti sekä edellinen toteuma.
 • Seuraava budjetti – Tässä kohdassa määritellään seuraava budjetti. Kätevä, jos tehdään taloussuunnitelmavuosille budjetointia, hakee eurot valitusta budjetista.
 • Kaavalaskun pyöristys – Talousarvionäkymässä voidaan laskea esim. eläkekuluja laskentakaavalla. Tässä määritetään laskettujen lukujen pyöristyssääntö.
 • TS -vuosien esitystapa – Tässä määritetään taloussuunnitelmavuosien lukujen esitystapa
 • Budjetin syöttötarkkuus – Tässä määritellään tarkkuus, jolla kustannukset esitetään budjetissa