Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Mobiili > Työajankirjaus > Listaus

Listaus

Tulosta
Työaikakirjaukset. Klikkaa suuremmaksi.

Työaikakirjauslistauksesta voi tarkastella kirjauksia, avata painamalla niiden tiedot muokattavaksi ja synkronoida ne palvelimelle. Listaus näkyy kirjauksen aloitusajan mukaisessa järjestyksessä uusin ensin.

Kirjaukset synkronoidaan palvelimelle ruudun alaosassa olevasta Synkronoi-napista. Nappi näkyy vihreänä jos puhelimessa on synkrointia vaativia kirjauksia ja napin tekstissä näkyy lisäksi synkronointia odottavien kirjausten lukumäärä.

Listauksen vasemmassa laidassa näkyvä väri kertoo kyseisen kirjauksen tilan.

  • Vihreä: Kirjaus on synkronoitu palvelimelle.
  • Keltainen: Kirjaukseen on tehty muutoksia, jotka vaativat synronointia palvelimelle.
  • Punainen: Kirjauksessa on jokin virhe, esimerkiksi puuttuva pakollinen tieto. Virheen kuvaus näkyy kirjauksen aikavälin tilalla.

Työaikakirjaus näkyy kaksirivisenä tietueena.

  • Ylemmällä rivillä näkyy kirjauksen palkkalaji ja työvaihe mikäli se on asetettu sekä kirjauksen kesto tunteina.
  • Alemmalla rivillä näkyy kirjauksen aloitus- ja lopetusaika tai mahdollisen synkronointivirheen kuvaus.

Sovellus lataa palvelimelta 20 viimeistä kirjausta vetämällä listausta alas. Synkronoimattomat kirjaukset pysyvät puhelimessa tallessa. Vierittämällä listausta alaspäin sovellus lataa seuraavat 20 kirjausta palvelimelta.

Ryhmittely

Ryhmitellyt työaikakirjaukset. Klikkaa suuremmaksi.

Listausnäkymän voi lisäksi ryhmitellä kirjauspäivän mukaan. Ryhmittely otetaan käyttöön asetuksista.

Ryhmän otsikko koostuu seuraavista tiedoista:

  • Päivämäärä sekä kyseisen päivän ensimmäisen kirjauksen aloitusaika ja viimeisen kirjauksen lopetusaika.
  • Kirjauksien lukumäärä kyseisenä päivänä sekä niiden yhteenlaskettu aikatunteina.
  • Jos asetuksissa on syötetty vielä päivittäinen työaika, näytetään lisäksi kyseisenä päivänä jäljellä oleva työaika.

Yleistä listauksista

Projekti- ja työnumerolistaukset tallentuvat puhelimen muistiin sitä mukaa kun niitä haetaan. Jos listausta ei ole aiemmin käytetty, haetaan tiedot palvelimelta 20 riviä kerrallaan. Näitä listauksia voi myös suodattaa yläosan tekstikentällä.

Listaukset lataavat automaattisesti lisää rivejä kun viimeinen rivi on vieritetty näkyviin. Uudet rivit, jotka on lisätty sen jälkeen kun listaus on viimeksi tallentunut omaan puhelimeen saa ladattua vetämällä listauksen alussa listausta alaspäin. 
Mobiili Toiminnanohjaus Työajankirjaus