Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Mobiili > Asetukset

Asetukset

Tulosta
Asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

Sovelluksen asetuksissa voi muokata yleisiä käyttöasetuksia sekä kirjausten luontikäytäntöä ja työaikalistauksen näkymää.

Yleiset asetukset

  • Käytä manuaalista synkronointia: Ohjelma synkronoi uudet työaika- ja matkalaskukirjauset automaattisesti palvelimelle kun ne tallennetaan. Tästä voi ottaa sen pois päältä, jolloin kaikki tapahtumat pitää synkronoida itse klikkaamalla "Synkronoi" nappia.
  • Etusivun välilehdet: Tästä voi valita mitkä moduulit näytetään suoraan etusivun välilehtinä.

Työaika-asetukset

  • Aloita edellisestä lopetusajasta: Jos tämä on valittuna ja edellinen työaikakirjaus on tehty alle kymmenen tuntia sitten, haetaan aloitusaika sen kirjauksen lopetusajasta. Muussa tapauksessa uuteen kirjaukseen ehdotetaan yhden tunnin kirjausta, joka päättyy kuluvaan aikaan.
  • Ryhmitä päivämäärällä: Työaikalistaus voidaan ryhmitellä päivämäärän perusteella valitsemalla tämä asetus.
  • Päivittäinen työaika (tuntia): Jos tähän kenttään on syötetty oma päivittäinen työaika (esim. 7,5), näytetään ryhmitellyssä listauksessa erikseen jäljellä oleva työaika.

Kysy seuraavat tiedot ennen kirjausta

Kun uutta työaikakirjausta lisätään Aloita kirjaus -toiminnolla, voidaan sovellus määrätä kysymään Palkkalaji, Työvaihe, Projekti ja Työnumero ohjatusti ennen työaikirjauksen aloittamista.

Ohjattu toiminto kysyy jokaisen valitun tiedon erikseen edellä mainitussa järjestyksessä. Jos palkkalajia ei ole valittu kysyttäväksi, tulee uusille kirjauksille oletuksena Tuntipalkka-palkkalaji. 

Varastonhallinta

Varastonimikelistausnäkymän ulkoasun voi valita joko oletuksena olevan suppeammat tiedot tai laajemman näkymän, jossa näkyy nimikkeen ryhmät.

Asetukset Mobiili Toiminnanohjaus