Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Suoritemäärien kerääminen > Kirjausmäärien seuranta

Kirjausmäärien seuranta

Tulosta


Tehtyjä kirjausmääriä (kirjattujen tuotteiden määrät ja kirjattujen lomakkeiden määrät) tarkastellaan ylävalikon Seuranta-osiossa kohdassa Kirjausmäärien seuranta:

Tehtyjen kirjausten yhteismäärä avautuu kuvaajaan:

Kirjausten lukumäärän alle avautuu myös toinen kuvaaja: Kirjattujen lomakkeiden määrä.

Jokaiselle moduulissa olevalle asiakkaalle on oma lomakkeensa, jonne tuotemäärät kirjataan.

Lomakkeiden määrä vastaa sitä määrää asiakkaista, joille kyseinen päivä on määritelty kirjauspäiväksi.

Esimerkkikuvaajassa arkipäivien lomakemäärä on kokonaisasiakasmäärä 12. Asiakkaista vain 8 toimii myös viikonloppuisin, jolloin myös lomakemääräksi viikonlopulle on määräytynyt 8.

Lisäksi esimerkkikuvaajassa vain yhdelle asiakkaalle on tehty kirjaus 12.2.2016, jolloin kirjattuja lomakkeita on 1 ja oletettu lomakkeiden määrä on asiakkaiden kokonaislukumäärä 12:
 

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus