Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Suoritemäärien kerääminen > Kirjausmäärien seuranta > Kirjaamattomat kohteet

Kirjaamattomat kohteet

Tulosta


Seuranta-painikkeen kautta löytyy myös Kirjaamattomat kohteet-osio, jonka kautta voidaan tarkastella asiakkaita ja tuotteita, joille ei ole tullut kirjausta päiville, joille kirjaus on määritelty.  • Esimerkkitapauksessa kirjaus päivämäärällä 12.5.2016 on tehty ainoastaan yhdelle 12:sta asiakkaasta. Päivälle on määritelty kirjaus kaikille 12:lle asiakkaalle, joten kirjaamattomissa asiakkaissa näkyy 11 asiakasta.
  • Kirjaamattomissa asiakkaissa ei näy asiakkaat, joille on erikseen määritelty perustietoihin poikkeukset kirjauspäivissä, esimerkiksi viikonloppuisin listalla näkyy ainoastaan ne asiakkaat, jotka toimivat myös viikonloppuisin, mutta joille ei ole tullut kirjauksia.
  • Kirjausnäkymän muokkaus käyty läpi kohdassa 3.1.

Jos listalta täytyy saada pois asiakas, jolle ei kuulukaan tulla tarkasteltavalle päivälle kirjauksia, voidaan asiakas ohittaa valitsemalla ohitettava asiakas listalta ja painamalla hiiren kakkospainiketta:
Ohitetut asiakkaat näkyvät kirjaamattomien asiakkaiden rinnalla:

Jos asiakkaan ohitus täytyy peruuttaa, voi asiakkaan siirtää takaisin kirjaamattomiin asiakkaisiin hiiren kakkospainikkeella:Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus