Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Asiakkaat ja tuotteet > Asiakkaat > Uuden asiakkaan lisäys

Uuden asiakkaan lisäys

Tulosta


Mikäli uuden asiakkaan kohdistuksia (toimiala ym.) ei ole vielä luotu, tulee ne luoda ennen uuden asiakkaan lisäämistä.

Kohdistuksien lisäys: Käyttöönotto > Perusasetukset > Tagit ja arvokentät.

Kohdistuksia luodessa tulee ensin valita tarvittava määrä tageja ja tallentaa sivu, jonka jälkeen tagien nimeämiskentät tulevat näkyviin.

Ohjelman oletuksena on asiakkaista ainoastaan kooditieto ja nimitieto. Muut tiedot asiakkaista tulee lisätä asiakkaan tageihin.
Uusi asiakas lisätään: Ylläpito > Asiakkaat > Toiminnot joko manuaalisesti ”Lisää” painikkeella tai suoraan Excel-tiedoston kautta ”Tuo Asiakkaat Excelistä”.Manuaalisesti asiakkaita lisätessä, täytyy uudelle asiakkaalle kirjata yksilöintitiedot. Mikäli taulukossa ei ole näkyvissä tarvittavia yksilöintitietoja, tulee puuttuvat tiedot lisätä asiakkaan kohdistuksiin.Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus