Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Asiakkaat ja tuotteet > Asiakkaat > Asiakkaan muokkaus

Asiakkaan muokkaus

Tulosta


Asiakkaan sivulle pääsee klikkaamalla halutun asiakkaan kohdalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla ”avaa”. Sivu avaa asiakkaalle liitetyt tuotteet (relaatiot) ja näyttää aikajaksotyypin, eli tiedon siitä, millä kirjaustavalla asiakkaalle kirjataan suoritemääriä (päivä tai kuukausi).


Asiakaskohtaisten tuotteiden lisäys tai poisto tapahtuu Muokkaa relaatioita – painikkeesta. Poikkeusrelaatioihin voidaan merkitä poikkeava tapahtuma, esimerkiksi koulun talviloma, jonka aikana kirjauksia ei tehdä.


Poikkeusrelaation voi asettaa haluamilleen tuotteille tai kaikille tuotteille. Poikkeusrelaatiota voi muokata tai sen voi poistaa painamalla hiiren kakkospainiketta halutun relaation kohdalla.
 


Asiakkaan etusivulta hallinnoidaan lisäksi käyttäjäryhmien kirjausoikeuksia. Jos käyttäjäryhmälle halutaan lisätä oikeus asiakkaalle tai poistaa oikeus, muutos voidaan tehdä hiiren kakkospainikkeen kautta.Perustiedot– painike sivun ylälaidassa avaa näkymän, jossa pääsee muokkaamaan asiakkaan tietoja.


  • Nimi ja Koodi – kentät ovat vapaita tekstikenttiä. Sovellus yksilöi asiakkaan sen ID:n perusteella, jolloin nimen tai koodin muokkaaminen ei vaikuta relaatioihin asiakkaiden ja tuotteiden välillä. Koodin tulee kuitenkin olla uniikki.
  • Aukiolopäivät välittyvät asiakkaan seurannassa olevaan ”Kirjaamattomat kohteet” – kohtaan, jolloin sovellus ei herjaa päiviä, joille ei tule kirjauksia, esim. viikonloppu.
Poistunut asiakas voidaan piilottaa Näkyvyys-kohdassa

  • Kohdistukset eli tagit ovat asiakkaaseen kohdistuvia lisätietokenttiä, joita hyödynnetään kaikissa sovelluksen suodatustyökaluissa.Seuranta – painike avaa sivun asiakkaan kirjausmäärien seurantaan. Asiakaskohtaista seurantaa voidaan tarkastella päivä-, viikko- tai kuukausitasolla halutulta aikavälillä.
Palvelut – painike avaa sivun asiakkaaseen liitettyihin palveluihin tai lisätuotteisiin. Tuotteeseen voidaan liittää esimerkiksi tarjoilupalvelu, jolloin tuotteen määrän kirjaaminen kirjaa myös automaattisesti kirjauksen tarjoilulle.


Logi – painikkeen kautta voi seurata asiakkaaseen kohdistuneita tapahtumia, esimerkiksi kirjaaja ja kirjausmäärä. Tapahtumia voidaan rajata aikavälin, käyttäjän, tyypin ja aikajakson perusteella. Lokitiedot voidaan viedä sovelluksesta esimerkiksi Excel- tai Pdf-tiedostoon jatkotarkasteluun.Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus