Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Relaatiot > Uuden asiakas - tuoterelaation lisääminen

Uuden asiakas - tuoterelaation lisääminen

Tulosta


Tuote-asiakasrelaatiot voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti tai suoraan Excel tiedostosta kohdassa Ylläpito > Asiakkaat – Kohteet.


Tiedot tuotteiden ja asiakkaiden relaatioista rakennetaan exceliin, josta relaatiot päivitetään järjestelmään ”Tuo relaatiot Excelistä” painikkeella. Tuotavan Excel tiedoston rakenne:Tuontityökalulla haetaan ensin rakennettu Excel-tiedosto, jonka jälkeen järjestelmä pyytää vielä määrittelemään tiedoston välilehden, josta taulukko poimitaan.
Seuraavassa vaiheessa tuontityökalu näyttää haetun tiedoston sisällön koottuna, jonka jälkeen Excelissä tuotavat tiedot kohdistetaan järjestelmän tietoihin:Kohdistamisen jälkeen tiedoston tuonti hyväksytään ja mikäli tiedoston sisällössä on virhettä, osoittaa järjestelmä ne ilmoittamalla virhetiedon punaisella.

Mikäli tuonnin jälkeen järjestelmään ei tule uusia rivejä, on tuotavassa tiedostossa jokin virhe, esimerkiksi asiakastieto, jota ei löydy järjestelmästä ennen tuontia.

Tällöin puuttuva asiakas tai tuote tulee perustaa ensin järjestelmään ja tuoda sitten relaatiotiedosto kokonaan uudelleen.
 


Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus