Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Seuranta > Kirjausmäärien seuranta > Tallenteet

Tallenteet

Tulosta


Avaa Tallennetut – pudotusvalikosta tallennettujen kansioiden valikko, ja sieltä uusi Luo uusi – painike, jolloin aukeaa Suodatuspaketin luominen – näkyvä.

Uuden tallenteen voi määrittää joko julkiseksi tai vain käyttäjän omaan käyttöön tarkoitetuksi.

Kansio – valikossa valitaan kansio mihin tallenne tallentuu.

Kohdistuksista valitaan halutut suodatukset asiakkaille ja tuotteille, jonka jälkeen tallenne tallennetaan.

Suodata – painikkeesta voi halutessa esikatsella tehtyä suodatusta ennen tallentamista.

Tallennetut suodatukset tallentuvat ylläpidossa luotuihin kansioihin. Tallennuksen kuvakkeet kertovat ovatko tallenteet yksityisiä vai julkisia.
Yksityinen tallenne   


Julkinen tallenne  

 

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus