Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Raportointi

Raportointi

Tulosta


Sovelluksen raportointityökalusta löytyy kolme erilaista valmista tulostetta sekä Pivot – taulukko (Työkalut)

Graafisia raportteja voi tilata palveluntarjoajalta erikseen.

Vienti tiedostoista löytyvät vientiraportit Opiferus Toimintolaskentaan

Tallennettuja suodatuksia pääsee tarkastelemaan myös raportoinnin kautta.

 Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus