Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Kvanto > Ylläpito > Raportointi > Pivot

Pivot

Tulosta


Pivot – työkalu löytyy raportointivalikon työkalut kohdasta, sillä voidaan raportoida kirjausmääriä halutulla tasolla halutulta aikaväliltä. Myös Pivot käyttää samaa suodatustyökalua kuin aikaisemmat seuranta- ja raportointityökalut. Pivot voidaan suodattaa myös tallennettujen suodatusten avulla.

Sovelluksen Pivot toimii siten että näkyvissä olevia kenttiä kuten asiakas tai tuote voidaan pudottaa joko rivi- tai sarakekenttään. Luotu Pivot voidaan viedä sovelluksesta esimerkiksi Pdf- tai Excel-tiedoksi.

Esimerkiksi kirjausmääriä voidaan Pivotin avulla raportoida tuotteittain asiakkaittain, vaikka ne kirjataan sovellukseen asiakkaittain tuotteittain.
 Pivotin saraketyökalulla voi vaikuttaa näkyvissä olevien kenttien määrään. Piilotetut kentät – kohtaan voidaan viedä ne kentät joiden ei tarvitse olla näkyvissä esimerkiksi Exceliin vietäessä.

Suodatusalueella ovat kaikki näkyvissä olevat kentät.

Saraketyökalulla voidaan myös rakentaa Pivot raportti viemällä halutut rivit ja sarakkeet niille tarkoitettuihin kohtiin.

Päivitä – painike tallentaa tehdyt muutokset ja päivittää Pivotin valinnat.

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus