Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Vyörytystoiminnallisuus

Vyörytystoiminnallisuus

Tulosta


Vyörytystoiminnallisuudella voidaan vyöryttää esimerkiksi hallinnon kulut muille kustannuspaikoille.


Näkymän sisältö:


Esimerkkikuvassa vyörytetään tammi-joulukuun talousarviolukuja toimintakulujen osalta vyöryvältä yksiköltä vyörytystä saavalle yksikölle:
 1. Valikko
 2. Vyörytyskohtaiset määrittelyt
 3. Vyörytysten hallinta
 4. Vyörytettävät tilit
 5. Vyörytystä saavat kustannuspaikat • Toimintaperiaate on seuraava:
 • Valitaan vyörytettävä kustannuspaikka
 • Valitaan vyörytettävät tilit
 • Valitaan vyörytystapa
 • Annetaan vyörytyksen laskennassa käytettävä lukuarvot.


 • Vyörytettävät luvut voivat olla:
 • Talousarvioluvut
 • Lisätalousarvioluvut
 • Toteumaluvut


 • Opiferus Taloussuunnittelussa on kolme eri tapaa vyöryttää:
 • Tililtä tilille vyörytys Vyöryvä yksikkö saa vyöryvälle tililleen käänteisen kirjauksen ja vyörytystä saava yksikkö vyörytyksen samalle tilille.
 • Vyörytystililtä tilille vyörytys Vyöryvän yksikön kaikki vyörytysosuudet eri tileiltä kohdistuvat erilliselle vyörytystilille ja vyörytystä saavan yksikön osuudet näkyvät alkuperäisillä tileillä, joilta vyörytystä on saatu.
 • Vyörytystililtä vyörytystililleSekä vyöryvällä että vyörytystä saavalla yksiköllä on käytössä erillinen vyörytystili, jossa nähdään kokonaisuutena lähtevät ja vastaanotettavat vyörytysosuudet.


 • Yleistä vyörytystoiminnallisuudesta
 • Vyörytys voidaan tehdä joko vain valituille kuukausille kerrallaan tai kaikille kuukausille.
 • Vyörytysmäärän voi halutessaan asettaa niin, että vyöryvältä yksiköltä vyörytetään ainoastaan tietty prosenttiosuus muille yksiköille.
 • Vyörytyssuhteet ovat vapaasti valittavia suhteita. Suhteena voidaan käyttää prosentteja, määriä, euroja ym. 


 • Vyörytysten tarkastelu ohjelmassa
 • Sovelluksen talousarvio- ja toteumanäkymässä sekä tulosteissa on erillisenä valintana, tarkastellaanko tilannetta vyörytysten kanssa, ilman vyörytyksiä tai pelkkiä vyörytysosuuksia.