Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Talousarvio / Budjetti > Vyörytystoiminnallisuus > Vyörytyssäännön luonti

Vyörytyssäännön luonti

TulostaVyörytyssäännön määrittelyt
Uusi vyörytys tulee luoda ”Uusi” – painikkeen kautta, jonka jälkeen otetaan kantaa seuraaviin kohtiin:


1. Nimi

Vyörytyssääntö nimetään siten, että se on mahdollisimman kuvaava, jotta vyörytyksiä ajaessa voi nimen perusteella suorittaa halutun vyörytyksen.

Kätevä tapa on numeroida vyörytyksen vyörytysjärjestyksen mukaan.

Jos esim. vyörytetään ensin yleishallinto ja vyörytyksen jälkeen vielä yksikön oma hallinto, niin vyörytykset voi nimetä esim. "1. yleishallinto" ja "2. tekninen hallinto".


2. Laskentatapa

Ohjelmassa on kolme (3) eri vaihtoehtoa vyörytyksien suorittamiseksi. Valinnalla on vaikutusta siihen, miten vyörytyksiä tarkastellaan ohjelman näkymissä:

  • Tililtä tilille vyörytys

Vyöryvä yksikkö saa vyöryvälle tililleen käänteisen kirjauksen ja vyörytystä saava yksikkö vyörytyksen samalle tilille.

  • Vyörytystililtä tilille vyörytys

Vyöryvän yksikön kaikki vyörytysosuudet eri tileiltä kohdistuvat erilliselle vyörytystilille ja vyörytystä saavan yksikön osuudet näkyvät alkuperäisillä tileillä, joilta vyörytystä on saatu.

  • Vyörytystililtä vyörytystilille

Sekä vyöryvällä että vyörytystä saavalla yksiköllä on käytössä erillinen vyörytystili, jossa nähdään kokonaisuutena lähtevät ja vastaanotettavat vyörytysosuudet.


3. Vyörytettävä kustannuspaikka

Pudotusvalikosta valitaan vyörytettävä yksikkö. Valikossa on hakutoiminto sekä koodin, että nimen perusteella.


4. Tyyppi

Ohjelmassa voidaan vyöryttää talousarviolukuja, toteumalukuja tai talousarviomuutoslukuja. Otetaan kantaa, mille näistä ollaan luomassa vyörytyssääntöä.


5. Kaava

Vyörytys on mahdollista suorittaa kaavalla, jolloin voidaan määrittää vain tietty prosenttiosuus, joka halutaan vyöryttää.

Kaavaa voidaan käyttää myös, jos halutaan, että vyörytysosuudet kohdeyksiköille lasketaan ohjelmasta löytyviä tietoja hyödyntäen. Vyörytysosuudet voidaan laskea minkä tahansa budjetin talousarvio- tai toteumaluvuista.


6. Vyörytettävien tilien valinta


6. Vyörytettävien tilien valinta

Perusmääritysten jälkeen valitaan, mitä tilejä halutaan vyöryttää.

Näkymä toimii siten, että kun yksi tili on valittu, tulee sen tilin yläpuolisille kansioille neliö-merkki, jotta käyttäjä näkee helposti, minkä kansion alta kullakin säännöllä on valittuna vyörytettäviä tilejä.

Näkymässä voi valita vyörytykseen mukaan yksittäisiä tilejä tai kaikki tilit tietyn kansion alta merkitsemällä valintaruksi kansiotasolle.7. Vyörytysosuuksien määrittely kustannuspaikoille

7. Vyörytysosuuksien määrittely kustannuspaikoille

Näkymän oikeassa laidassa voidaan lopuksi määrittää, mille kustannuspaikoille vyörytys halutaan kohdistaa.

Kustannuspaikoille merkitään kunkin saama vyörytysosuus "Arvo"-sarakkeeseen.

Arvo, eli vyörytyssuhteet ovat vapaasti valittavia suhteita. Suhteena voidaan käyttää prosentteja, määriä, euroja ym.

Arvot voi tuoda myös suoraan esim. Excel-tiedostosta kopioimalla. Tiedot voidaan liittää vyörytyssääntöön valitsemalla valikosta "Tuo arvoja leikepöydältä". Excelissä tulee olla vastaanottavan kustannuspaikan koodi sekä arvo.