Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Toteumavertailu > Kustannuspaikkarakenne

Kustannuspaikkarakenne

Tulosta


Kustannuspaikkarakenteen tarkoitus on auttaa suodattamaan tilikarttaan ja kaavioon laskettavia lukuja.

Tilikartassa ja kaaviossa näkyvät laskettuina vain ne tositteet, jotka on tehty valittuna olevalle kustannuspaikalle tai mille tahansa valitun kansion alapuolisille kustannuspaikoille.

Kustannuspaikkarakenne näkyy käyttäjälle siltä osin kuin käyttäjällä on rakenteeseen määritelty katselu- tai muokkausoikeuksia. Käyttäjä voi Opiferus-valikon asetukset-kohdassa määritellä kuinka syvälle puurakenne on oletuksena avattuna, kun sivu aukaistaan.Kustannuspaikkarakenteen valikko 

Valikko aukeaa, kun mitä tahansa rakenteen kustannuspaikkaa klikataan hiiren oikealla napilla (ei kansioita!).
  • Tilahallinta – Komento vaihtaa kustannuspaikan tilaa nykyisessä budjetissa. Komennon nimi riippuu kustannuspaikan nykyisestä tilasta.
  • Jos kustannuspaikan nykyinen tila on avoin (ts. valkoinen lippusymboli), näkyy kuvan mukaisesti komento "Merkitse valmistuneeksi".
  • Jos valitun kustannuspaikan tila olisi valmis (ts. vihreä lippusymboli), olisi käytössä komento "Palauta muokattavaksi".
  • Komento näkyy passiivisena, jos käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta kustannuspaikalle.
  • Vie summat –  Kirjoittaa tiedostoon klikatulle kustannuspaikalle kohdistuvat tositteet tileittäin ryhmiteltyinä.
  • Vie kirjausluokittain –  Komennolla viedään halutun tyyppiseen tiedostoon tositteita voimassa olevan suodatuksen mukaisesti.
  • Jos aineistoa on suodatettu kirjausluokittain, luvut kirjoitetaan kirjausluokittain summattuina.
  • Ominaisuudet –  Näyttää valitun kustannuspaikan muokkaushistorian ja käyttöoikeudet
Kustannuspaikkarakenteen sarakevalitsin

  • Hiiren oikealla voi klikata kustannuspaikkarakenteen yllä olevaa nimi -palkkia. Tästä aukeaa erillinen kontekstivalikko.
  • Toiminnolla voi lajitella kustannuspaikkoja, sovittaa sarakkeita ja ottaa kustannuspaikkarakenteeseen esille sarakevalitsimen alta kustannuspaikan koodin, lisätiedon tai tyypin.