Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Etusivu - välilehti > Toteumavertailu > Kaavio

Kaavio

Tulosta


Kaaviossa näkyy piirrettynä tiedot niistä tositteista, jotka käyttäjä kulloinkin on rajannut käyttöliittymässä näkyviin organisaatio- ja tilikarttavalinnoilla.

Tietojen rajaamista tehdään kustannuspaikkojen ja tilien valinnan lisäksi suodattamalla tietoja suodatustyökaluilla. Suodattamalla tietoja voidaan tarkastella esimerkiksi tunnistekohtaisesti kaavion tietoja.

Kaaviovalikko

Hiiren oikea nappia kaavion päällä klikkaamalla näkyy kaavion kontekstivalikko.

  • Kopioi luvut leikepöydälle – Komento kopioi kaaviossa näkyvissä olevat luvut leikepöydälle, minkä jälkeen ne voidaan viedä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan ko. ohjelman Liitä-komennolla.
  • Kopioi kuva – Komento kopioi kaaviokuvan leikepöydälle, minkä jälkeen kuva voidaan liittää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan ko. ohjelman Liitä-komennolla.
  • Tallenna kuva – Komento tallentaa kaaviokuvan haluttuun paikkaan jatkokäsittelyä varten.