Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Hallinta-välilehti (vain pääkäyttäjillä) > Rahoituslaskelma > Laskentatavan valinta

Laskentatavan valinta

Tulosta


Kansioiden ja rivien laskentatapa määrittää, että miten laskelma muodostuu

Laskentatavat ovat seuraavat:

  • Syötetään käsin
  • Lasketaan alhaalta ylös
  • Lasketaan talousarviosta (tällöin luodaan kaava, jossa viitataan talousarvioon)
  • Lasketaan taseesta (tällöin luodaan kaava, jossa viitataan taseeseen)
  • Investointimenot (tähän ohjelma summaa organisaation osan investointimenot)
  • Rahoitusosuudet investointimenoihin (tähän ohjelma summaa organisaation osan investointien eurot, joiden tilityyppi on tuotot
  • Otsikko (tässä ei ole mitään laskentaa)


Toiminnot laskelman riveillä 1. Laskentatavan valinta

2. Kaavojen luominen riveille

3. Rivin muotoilu


  • Merkintä “Luvun solu taulukossa" on tärkeä, koska ilman tätä merkintää luvut eivät tule taulukkoon näkyviin, merkinnässä A kertoo sarakkeen ja numero järjestyksen