Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Hallinta-välilehti (vain pääkäyttäjillä) > Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

Tulosta


Rahoituslaskelmalle tulee tehdä rakenne ennen kuin tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön. Sovelluksessa rahoituslaskelman rakenteen muokkaus on tehty varsin joustavaksi. Jos rahoituslaskelman muotoa muutetaan kuntaliiton toimesta, ei se todennäköisesti vaadi ohjelmaan koodaamista.


Rahoituslaskelmapohjan luonti

Rahoituslaskelman rakenne luodaan kansioilla sekä riveillä. Ylin kansio on rahoituslaskelma, sen jälkeen Vaikutus maksuvalmiuteen jne. Kansiorakenteen luomisessa kannattaa käyttää ohjelmanvalmistajan apua.

Rahoituslaskelman pohjia voidaan tehdä useita. Useita rahoituslaskelman pohjia tarvitaan, jos käytössä on rinnakkaistilikartat. Uudelle pohjalle annetaan nimi ja linkitetään tämä pohja olemassa olevaan rinnakkaistilikarttaan. Uuteen pohjaan tulee määrittää omat kaavat ja jos tileissä tapahtuu muutoksia, tehdään muutokset aina alkuperäiseen pohjaan ensin.


Rivien datanmuodostuksen määrittelyt

Kun kansiot ja rivit on luotu, valitaan jokaiselle riville miten halutaan luvut rahoituslaskelmaan tuottaa. Talousarviosta haetaan vuosikate sekä satunnaiset erät. Loput summat voidaan syöttää käsin tai osan voi hakea taseesta, jos taseen tilikarttaa halutaan käyttää.


Kaavasarakkeet

Niille luvuille, jotka haetaan talousarviosta, pitää antaa kaava kaava-sarakkeeseen. Kaavaa pääsee muokkaamaan hiiren oikealla.

Kaavojen antamisen jälkeen aloitetaan rahoituslaskelman rivien sijoittaminen laskelmaan sekä muotoilu.