Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Pääkäyttäjän työkalut > Käsiteluokat

Käsiteluokat

Tulosta

Yleiset:

 • Käsiteluokat ovat erilaisia käsitteitä, joihin kohdistetaan alemman tason yksilöidympiä tavoitteita tai riskejä. Tavoitteiden ja riskien alla on edelleen tarkempia toimenpiteitä ja tavoitteiden ja riskien toteutumista seurataan erinäisillä mittareilla.
 • Mahdollisia käsiteluokkia ovat esimerkiksi Strategiateemat/-linjaukset ja riskiluokitus.


Strategian käsiteluokkien syöttäminen ja linkitys suunnittelukauteen


”Käsiteluokat” löytyvät JT:n (opaasi.opiferus.fi) Pääkäyttäjän työkaluista.
Käsiteluokat voivat olla listoja tai puurakenteita.

Käsiteluokan luonti
 1. Luo ensin uusi käsiteluokka ja anna sille nimi.
 2. Valitse käsiteluokalle oikea tyyppi: lista tai puu.
 3. Valitse ovatko käsiteluokan tavoitteet pakollisia vai eivät.
 4. Syötä ”Luokan jäsenet”-välilehdelle käsiteluokkaan kuuluva sisältö.
 5. Palaa ”Asetukset”-välilehdelle ja aseta lopuksi ”Valittavat tasot”-pudotusvalikosta tasojen määrä jos kyseessä puu ja myös ”Käyttöliittymätasot”-pudotusvalikosta, valitaan yleensä sama määrä kuin ”Valittaviin tasoihin”, ellei puurakenteesta haluta piilottaa tasoja.
 6. Paina tallenna.

Käsiteluokkien linkittäminen tavoitteisiin ja riskeihin
 1. Mene takaisin Pääkäyttäjän työkalunäkymään ja valitse ”Kaudet”.
 2. Valitse haluttu kausi ja mene ”Tavoitteet ja toimenpiteet”- tai ”Riskit”-välilehdelle riippuen käsiteluokastasi.
 3. Valitse ”Käsiteluokat(tavoitteet/riskit)”-pudotusvalikosta luomasi käsiteluokka.
 4. Paina Tallenna.


Esimerkki Strategisesta käsiteluokastaTaloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus