Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Pääkäyttäjän työkalut > Dokumentin luonti vanhan pohjalta

Dokumentin luonti vanhan pohjalta

Tulosta

Esim. Talousarvion/Tilinpäätöksen tekeminen toisen kerran sovelluksella vaatii vain murto-osan valmistelutyötä verrattuna ensimmäiseen kierrokseen.

Vaiheet ja vinkkejä toisen kierroksen tekijöille

1. Taloussuunnittelu Client
Client soveluksen asennus pääkäyttäjälle, ole tästä yhteydestä Softwaven tukeen.
Budjetin luonti mikäli sitä ei ole jo tehty
Kopioidaan dokumenttiversio talousdokumenttin hallinta -> Versioiden hallinta näkymässä ja siirretään se uuteen budjettiin
Muutetaan pohjien nimissä olevat mahdolliset vuosiluvut
Vaihdetaan kansilehti Aseta kansikuva toiminnolla
Muutetaan otsikoissa esiintyvät vuosiluvut
Tehdään mahdolliset organisaatiomuutokset
Tehdään mahdolliset tilikarttamuutokset ja myös rinnakkaistilikarttojen ja oletustunnistevalitojen päivitykset jos käytössä
Muutetaan pohjien ylä- ja alatunnisteissa olevat vuosiluvut (tätä ei tarvitse tehdä jos käytetty vuosi vakioita)
Tarkistetaan talous- ja investointitaulukoissa olevat sarakkeet tulosteet näkymässä (tehdään tarvittaessa uusia kaavasarakkeita)
Tarkistetaan kaaviokirjanmerkkien sarakkeet toteumavertailunäkymässä jos niitä käytetty (tehdään tarvittaessa uusia kaavasarakkeita)
Pohjien kirjanmerkkien nimissä kannattaa välttää vuosiluvut jos eivät ole oleellisia niin kirjanmerkit voivat olla samalla nimellä eri vuosilla
Poista tarpeettomat pohjat ja kirjanmerkit dokumenttien hallinnassa selkeyden vuoksi
Liittymäylläpito toimenpiteista ole yhteydessä Softwaven tukeen.
Vyörytysten tarkistaminen (jos käytössä)

2. Selain
Luodaan uusi kausi selaimella jos puuttuu, tarkistetaan sen asetukset ja linkitetään se uuteen dokumenttiversioon
Kauden asetuksissa määritetään käytössä olevat tulosteet (tavoite,suorite,riskit) pyydä apua Softwavelta mikäli tarvetta muutoksille
Tarkistetaan kauden organisaatiorakenne selaimella (kopioi toiselta kaudelta tarvittaessa)
Kopioidaan tarvittaessa tavoitteet/toimenpiteet/riskit pohjaksi edelliseltä vuodelta
Kopioidaan tarvittaessa mittarikuvat edelliseltä vuodeltaKopioidaan tarvittaessa laskelmataulukkojen sisällöt pohjaksi edelliseltä vuodelta ja muokataan niihin mahdollisesti uudet sarakkeet
Jos tullut uusia organisaatiotasoja. Luodaan niille suoritetaulukot ja suoritteet.3. Testaus

Päivitä Clientillä koko dokumentti ja tarkista ainakin:
- näkyykö vielä vanhoja vuosilukuja otsikoissa, taulukoissa tai ylä/alatunniteissa
- onko taloustaulukoissa oikeat uudet sarakkeet

Selaimella syötä yhteen suoritetaulukkoon testiarvoja ja vie se dokumenttiin ja tarkista että se päivittyy oikein. Poista lopuksi testiarvo ja päivitä uudelleen

Selaimella tavoitteet osiossa arvioi yksi tavoite ja vie dokumenttiin ja tarkista että suoritetaulukko päivittyy esikatseluun oikein. Poista lopuksi testiarvio ja päivitä uudelleen

Testaa selaimella päivittää ainakin yhdellä tasolla tavoite ja suoritetaulukko, että tulevatko ne esikatseluun toivotulla ulkoasulla.

Tarkista eurotaulukoiden uuden vuoden luvut, sekä vertailusarakkeiden luvut

4. Annetaan oikeudet käyttäjäryhmille uudelle kaudelle


Muuta huomioitavaa:

- Integraatiot voivat mahdollisesti tarvita muutoksia riippuen lähdejärjestelmistä
- Huomioi mahdolliset tehdyt/tiedossa olevat organisaatiomuutokset

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus