Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Talousdokumentti > Pääkäyttäjän työkalut > Dokumentin luonti vanhan pohjalta

Dokumentin luonti vanhan pohjalta

Tulosta

Esim. Talousarvion/Tilinpäätöksen tekeminen toisen kerran sovelluksella vaatii vain murto-osan valmistelutyötä verrattuna ensimmäiseen kierrokseen.

Vaiheet ja vinkkejä toisen kierroksen tekijöille

1. Taloussuunnittelu Client
Kopioidaan dokumenttiversio talousdokumenttin hallinta -> Versioiden hallinta näkymässä ja siirretään se uuteen budjettiin
Muutetaan pohjien nimissä olevat mahdolliset vuosiluvut
Vaihdetaan kansilehti Aseta kansikuva toiminnolla
Muutetaan otsikoissa esiintyvät vuosiluvut
Muutetaan pohjien ylä- ja alatunnisteissa olevat vuosiluvut
Päivitetään talous- ja investointitaulukoissa olevat sarakkeet tulosteet näkymässä (tehdään tarvittaessa uusia kaavasarakkeita)
Päivitetään kaaviokirjanmerkkien sarakkeet toteumavertailunäkymässä jos niitä käytetty (tehdään tarvittaessa uusia kaavasarakkeita)
Pohjien kirjanmerkkien nimissä kannattaa välttää vuosiluvut jos eivät ole oleellisia niin kirjanmerkit voivat olla samalla nimellä eri vuosilla
Poista tarpeettomat pohjat dokumenttien hallinnassa selkeyden vuoksi

2. Selain
Luodaan uusi kausi selaimella jos puuttuu, tarkistetaan sen asetukset ja linkitetään se uuteen dokumenttiversioon
Kauden asetuksissa määritetään käytössä olevat tulosteet (tavoite,suorite,riskit) pyydä apua Softwavelta mikäli tarvetta muutoksille
Tarkistetaan kauden organisaatiorakenne selaimella (kopioi toiselta kaudelta tarvittaessa)
Kopioidaan tarvittaessa tavoitteet/toimenpiteet pohjaksi edelliseltä vuodelta
Kopioidaan tarvittaessa laskelmataulukkojen sisällöt pohjaksi edelliseltä vuodelta

3. Testaus

Päivitä Clientillä koko dokumentti ja tarkista ainakin:
- näkyykö vielä vanhoja vuosilukuja otsikoissa, taulukoissa tai ylä/alatunniteissa
- onko taloustaulukoissa oikeat uudet sarakkeet

Selaimella syötä yhteen suoritetaulukkoon testiarvoja ja vie se dokumenttiin ja tarkista että se päivittyy oikein. Poista lopuksi testiarvo ja päivitä uudelleen

Selaimella tavoitteet osiossa arvioi yksi tavoite ja vie dokumenttiin ja tarkista että suoritetaulukko päivittyy esikatseluun oikein. Poista lopuksi testiarvio ja päivitä uudelleen

Testaa selaimella päivittää ainakin yhdellä tasolla tavoite ja suoritetaulukko, että tulevatko ne esikatseluun toivotulla ulkoasulla.


4. Annetaan oikeudet käyttäjäryhmille uudelle kaudelle

Taloussuunnittelu Toiminnanohjaus Toimintolaskenta Työajanmittaus