Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta

Opiferus Toimintolaskenta

Tulosta

Opiferus Toimintolaskenta on nykyaikainen toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan perustuva kustannus- ja kannattavuuslaskentaohjelmisto. Ohjelmistolla voidaan toteuttaa toimintolaskennan ohella myös muita laskentamenetelmiä.

Ohjelman lähtökohtana on moduuliajattelu ja kustannusten jako kustannusajureita käyttäen ensin kulumoduulista toimintomoduuliin ja sitten toimintomoduulista laskentakohdemoduuliin. Kulumoduuliin kerätään kustannukset ensin joko suoraan kirjanpidon tileiltä tai kustannuspaikoilta. Toimintolaskennassa kustannukset jaetaan kaksivaiheisesti ensi toiminnoille ja sitten laskentakohteille. Laskentakohteita voivat olla esimerkiksi tuotteet, asiakkaat, palvelut tai projektit. Kustannusten jaossa käytetään apuna kustannusajureita.

Toimintolaskenta