Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Versiohistoria

Versiohistoria

Tulosta

Versio 2.5.5 (29.11.2012)

  • Tietojen tuonti on muutettu samanlaiseksi kuin Toimintolaskenta Pro:ssa. Toiminnallisuudet ovat samat, mutta ulkoasu on muuttunut ja tietoja voi nyt tuoda Excel -tiedostoista.
  • Tietoja voi nyt myös tuoda piilossa oleville sarakkeille. Aiemmin saraketietojen tuonti toimi vain näkyvissä oleville sarakkeille.


Versio 2.2.23 (27.4.2012)

  • Lisätty toiminto myyntitietojen kopioimiksesi leikepöydälle
  • Korjattu lasketun ajurin virhe. Jos kaavan ensimmäinen tekijä on nolla, jää koko kaavan tulokseksi nolla.


Versio 2.2.21 (26.3.2012)

  • Ulottuvuusnäkymän luonti lasketulla sarakkeella aiheutti vääriä lukuja


Versio 2.2.8 (12.9.2011)

  • Myynti datan tuonti ei onnistunut yksiulotteisena


Versio 2.2.7 (21.7.2011)

  • Sarakkeen käyttö useamman kerran samassa laskentakaavassa (sarakkeella ja ajurissa) aiheutti ohjelman kaatumisen. 
Toimintolaskenta Versiohistoria