Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Käyttöliittymä

Käyttöliittymä

Tulosta
1. Ohjelman päänäkymä ilman avattua laskentamallia

Ohjelman pääikkunassa on kaikki toiminnot joita laskentamallissa voi käyttää. Laskentamalliin liittyvät toiminnot eivät ole käytettävissä jos ohjelmaan ei ole avattu laskentamallia. Se, onko toiminto käytettävissä, riippuu aktiivisena olevasta moduulista ja valitusta rivistä.

2. Ohjelman päänäkymä kun laskentamalli on avattuna

Laskentamallin eri moduulien välillä voidaan vaihtaa Kulut-, Toiminnot- ja Laskentakohteet-välilehdillä. Yllä olevassa kuvassa on Kulumoduuli valittuna.

Kaikki ohjelman toiminnot löytyvät valikoista, useimmiten käytetyille toiminnoille löytyy vastaavalla kuvakkeella oleva nappi työkalupalkeista. Se, onko kyseinen toiminto käytettävissä, riippuu kulloinkin valittuna olevasta moduulista ja mallin rivistä.

Hiirivalikot

3. Hiirivalikko

Hiiren oikealla napilla aukeaa eri yhteyksiin sopivia alivalikoita.

Ylemmässä kuvassa on mallin kansion päältä avautuva valikko, jonka kautta voi muokata rakennetta. Käytettävissä olevat valinnat riippuvat minkä mallin kohdan päältä valikko avautui. Aseta myyntimäärä, Aseta välitönkustannus ja Ulottuvuudet ovat käytettävissä vain laskentakohdemoduulissa.


4. Hiirivalikko
Alemmassa kuvassa on mallin sarakeotsikon päältä avautuva valikko, jonka kautta voi lajitella rakennetta ja muokata näkyvissä olevia sarakkeita.
Käyttöliittymä Toimintolaskenta