Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Asennusohje

Asennusohje

Tulosta

Ohjelman asennus tapahtuu ohjatusti normaalilla Windows Installer -asennusohjelmalla.

 1. Ensimmäisellä sivulla klikkaa Seuraava.
 2. Lue Käyttöoikeussopimus, valitse "Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot" ja klikkaa Seuraava.
 3. Oletusasetukset sivulla asetetaan työasemalle oletusasetukset.
  • Syötä organisaation / yrityksen nimi sille varattuun kenttään. Käytetään kustannuspaikka rakenteen juurena (voidaan vaihtaa myöhemmin).
  • Tietokantapalvelin kenttään syötetään sen palvelimen nimi tai IP-osoite, jonne sovelluksen tietokannat on asennettu / asennetaan.
  • Oletus palvelimena on (local), joka viittaa paikalliseen tietokantaan.
  • Verkkopalvelimeen yhdistetään nimellä tai IP-osoitteella esim. PALVELIN tai 192.168.1.10
  • Mahdollinen nimetty palvelininstanssi pitää syöttää palvelimen nimen perään esim. seuraavasti: PALVELIN\INSTANSSI.
  • Valitse oletus kieli ja klikkaa Seuraava
 4. Valitse haluttu asennusvaihtoehto:
  • Tavallinen asennus: Asentaa pelkän Taloussuunnittelu sovelluksen työasemalle.
  • Mukautetttu asennus: Ylläpitäjille ja edistyneille käyttäjille.
  • Palvelin asennus: Asentaa sekä Taloussuunnittelu sovelluksen työasemalle että tietokannat valitulle palvelimelle.
 5. Tavallinen asennus: Klikkaa Asenna, hyväksy käyttöoikeusvaatimus ja odota että ohjelma asentuu.
 6. Palvelinasennus:
  • SQL Server Instanssi: Tässä kentässä pitäisi näkyä jo oletuksena se arvo, jonka syötit aiemmin Tietokantapalvelin kenttään.
  • SQL Server tietokanta: Oletuksena asennetaan Opiferus-niminen tietokanta yleisille tiedoille sekä OpiferusBudget-niminen tietokanta budjeteille.
  • Valitse käytettävä autentikointitapa
 7. Klikkaa Asenna, hyväksy käyttöoikeusvaatimus ja odota että ohjelma asentuu.
 8. Klikkaa Valmis kun ohjelma on asentunut.

Näiden toimien jälkeen ohjelma pitäisi olla käytettävissä.

SQL Server

Käyttäjälle ja SQL Serveriin asetetuista käyttöoikeuksista riippuen, voi olla, että SQL Serveriin pitää käydä tekemässä seuraavia toimenpiteitä:

Mikäli tietokantapalvelimelle ei ole myönnetty muita käyttöoikeuksia (esim. Domain Users-ryhmälle), pitää OpiferusBudgetUser-ryhmä lisätä Security/Logins kansioon. Tämän lisäksi lisätylle Login-tilille voi joutua antamaan käyttöoikeuden erikseen Opiferus-tietokantoihin lisäämällä se [Tietokanta]/Security/Users-kansioon.

Tietokantapalvelimen asetuksista riippuen tälle ryhmälle on mahdollisesti vielä lisättävä luku-, kirjoitus- ja suoritusoikeudet Opiferus-tietokantoihin. Käytännössä ryhmälle voi lisätä näiden tietokantojen dbo-roolin. Vaihtoehtoisesti ryhmille (tai vain OpiferusBudgetUser ryhmälle, jos OpiferusBudgetSuperUser-ryhmän on lisännyt OpiferusBudgetUser-ryhmään) voi suorittaa seuraavan SQL skriptin:

GRANT EXECUTE TO OpiferusBudgetUser
GRANT SELECT TO OpiferusBudgetUser
GRANT INSERT TO OpiferusBudgetUser
GRANT UPDATE TO OpiferusBudgetUser
GRANT DELETE TO OpiferusBudgetUser
GRANT ALTER ON SCHEMA::dbo TO OpiferusBudgetUser

Ylläpitäjille

HUOM! Palvelinasennus tulee suorittaa aina käyttöliittymän kautta. Samoin mahdollisessa päivityksessä tulevat tietokantapäivitykset. Asennus voidaan suorittaa myös automaattisesti työasemille esimerkiksi SCCM-järjestelmällä. Alla olevilla komennoilla asetetaan oletusyhteys asetukset.

Hakasulkeet (esim: [SQL Server]) korvataan omilla arvoilla ilman hakasulkeita. Eli lopputuloksessa ei saa olla sulkeita!

Asennus käyttäen lähiverkon SQL palvelinta ja Windows Autentikointia tietokantayhteydessä:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn CONNECTIONTYPE=1 SQLSERVER=[SQL Server] LANGUAGE=[Kieli]

Asennus käyttäen lähiverkon SQL palvelinta ja SQL Server Autentikointia:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn CONNECTIONTYPE=1 SQLSERVER=[SQL Server] SQLAUTHENTICATION=true SQLUSERNAME=[Käyttäjätunnus] SQLPASSWORD=[Salasana] LANGUAGE=[Kieli]

Asennus käyttäen Softwaven tietokantapalvelua:

msiexec /i "[Asennuspaketin polku]" /qn CONNECTIONTYPE=3 SWADDRESS=[Osoite] SWUSERNAME=[Käyttäjätunnus] SWPASSWORD=[Salasana] LANGUAGE=[Kieli]

Valittavissa olevat kieli vaihtoehdot:

Näitä kielikoodeja voi käyttää edellä mainittujen asennusskriptien [Kieli] parametreissä.

 • fi-FI: suomi
 • en: englanti
 • sv: ruotsi