Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Investointien suunnittelu

Investointien suunnittelu

Tulosta


Investointien suunnittelu on Opiferus Taloussuunnittelun lisäosa, jolla voidaan tehdä investointien budjetointi, toteumaseuranta sekä raportointi.


Investointien suunnittelussa toteutettavan prosessin voi porrastaa neljällä eri vaiheella:

1. Uusien investointien luominen kustannuspaikoille

2. Menojen ja tulojen suunnittelu investoinneittain

3. Suunniteltujen menojen ja tulojen vertailu toteumaan eri tarkkuustasoilla

4. Tulosteiden luominen, tallentaminen ja linkittäminen talousarviokirjaanMuokkaa

 • Investoinnit – Uusien investointien luominen ja perustietojen määrittely
 • Investointien suunnittelu – Investointien kulujen ja tulojen suunnittelu talousarviovuodelle ja taloussuunnitteluvuosille
 • Relaatioeditori – Ohjelman kirjausluokkien relaatioiden (moniportaisten investointiryhmittelyiden) määrittäminen


Raportointi
 • Toteumavertailu – Investointien budjetti-toteuman seuranta
 • Tulosteet – Raportointityökalu. Investointeja koskevien omien tai vakiotulosteiden luonti


Tuonti/Vienti

 • Tuonti – Investointien tuonti tiedostosta / toteumalukujen tuonti investoinneille
 • Vienti – Investointien kirjausten vienti 


Määrittely ja asetukset (pääkäyttäjä)

 • Investointien kustannuspaikkojen luominen
 • Investointeihin liittyvien tilien luonti/määritteleminen tilikarttaan
 • Investointien tarkastelumäärittelyt ohjelman näkymissä
 • Investointien ryhmittely
 • Investointiryhmittelyiden hierarkian luominen (valinnainen)


Investointien luonti ja suunnittelu

 • Uusien investointien luonti kustannuspaikoille
 • Kustannusten ja tuottojen suunnittelu investoinneittain
 • Suunniteltujen kustannusten ja tuottojen vertailu toteumaan eri tarkkuustasoilla