Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Mallintaminen > Tallentaminen

Tallentaminen

Tulosta

Toimintolaskentamallit tallentuvat .swm-tiedostopäätteellä. Tämän tyyppiset tiedostot voi avata vain Opiferus-sovelluksilla.

Uuden mallin tallentaminen valikosta

Laskentamallin voi tallentaa kahdella eri tavalla.

  • Tiedosto -> Tallenna (Ctrl + S) -valikosta tai työkalupalkin Tallenna-napista.
  • Tiedosto -> Tallenna nimellä... (Ctrl + S) -valikosta

Tallenna -valikosta ja Tallenna -napista tallennettaessa, tallentuu malli samalla nimellä kuin se on avattu tai tallennettu edellisen kerran.

Jos mallia ei ole vielä koskaan tallennettu, avautuu molemmilla tavoilla Tallennus-ikkuna, josta voidaan valita tallenttavan tiedoston sijainti ja nimi. Muutoin Tallennus-ikkuna avaituu vain Tallenna nimellä -valikosta.

Tallennettavan tiedoston nimen ja kansion valinta

Tallennetun mallin tiedostonimi näkyy ohjelman otsikossa.

Mallintaminen Tallennus Toimintolaskenta