Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Mallintaminen > Rakenteen luonti

Rakenteen luonti

Tulosta
Rakenteen luonti pikavalikosta

Mallintaminen alkaa yleensä kulumoduulin rakenteen luonnilla. Uudessa mallissa on aina oletuksena yksi juurikansio jokaisessa moduulissa.

Kansio ja tili luodaan painamalla hiiren oikeaa nappia, sen kansion kohdalla, jonka alle kansio tai tili halutaan luoda, ja valitaan avautuvasta valikosta Lisää kansio tai Lisää tili. Vastaavilla kuvakkeilla olevat toiminnot löytyvät myös työkalupalkista.

Kansioita ja tilejä voidaan nimetä painamalla hiirellä Kansio tai Tili tekstin kohdalle ja kirjoittamalla nimi. Kulumoduulissa tilille voidaan antaa myös kustannus ja koodi, joka on yleensä tilinumero. Kansiolle voidaan antaa koodi, mutta ei kustannusta. Ohjelma summaa kansion kustannuksen sen alla olevilta tileiltä.

Nimen muokkaaminen

Toimintomoduulissa ja laskentakohdemoduulissa rakenne luodaan kuten kulumoduulissakin. Toiminto- ja laskentakohdemoduuleihin ei voi syöttää Kustannussarakkeen arvoja vaan se muodostuu kustannusten jakamisen tuloksena. Laskentakohdemoduulissa koodi on pakollinen jos halutaan luoda kannattavuusulottuvuuksia myyntitiedoista.

Luonti Mallintaminen Rakenne Toimintolaskenta