Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta > Mallintaminen > Rakenteen luonti > Rakenteen tuonti

Rakenteen tuonti

Tulosta

Moduulien rakenteen voi myös tuoda malliin Excel-, CSV- tai tekstitiedostosta. Excel-tiedostossa voi periaatteessa olla koko laskentamallin tiedot omilla välilehdillään, jotka voi sitten tuoda yksi kerrallaan malliin. Alla olevassa kuvassa on ohjelman mukana tulevan esimerkkimallin lähdetiedosto.

1. Ovitehdasmallin lähdetiedosto, jossa näkyy tuotavissa oleva kulumoduulin rakenne.

Sarakkeiden selitykset:

  • ID: Rivin yksilöllinen ID. Käytetään vain rakenteen muodostamisessa, ei varsinaisesti tuoda malliin.
  • ParentID: Rivin ParentID. Käytetään vain rakenteen muodostamisessa, ei varsinaisesti tuoda malliin.
  • Tyyppi: Rivin tyypin ilmaiseva arvo. 1 = Kansio, 2 = Tili (kohdemoduuli määrää tilin tyypin), 3 = Välitön kustannus (voi olla vain laskentakohdemoduulissa ja vain tilin alla).
  • Teksti: Tekstisarakkeen arvo.
  • Koodi: Koodisarakkeen arvo.
  • Kustannus: Kustannussarakkeen arvo (vain kulumoduulissa).
  • Muihin itse luotuihin sarakkeisiin tuotavat arvot voi lisätä samalla tavalla tähän tiedostoon. Sarakkeet on oltava luotuna ennen tuontia.

Rakenne luodaan ID-ParentID-yhdistelmällä, jossa ParentID -arvolla viitataan ylemmän tason (kansion) ID -arvoon. Tyhjä ParentId -arvo viittaa juurikansioon. Yllä olevassa esimerkissä Muuttuvat kulut -niminen kansio on ID:llä 1. Muuttuvat palkat -nimisen tilin ParentID viittaa Muuttuvat kulut -kansion ID:hen.

Kun lähdetiedosto on luotu Excelissä, voidaan sen tiedot tuoda malliin valitsemalla valikosta Tiedosto -> Tietojen tuonti.

Aukeaa uusi ikkuna, jossa etsitään tuotava tiedosto Selaa painikkeesta ja laitetaan rasti Sarakkeiden otiskot ensimmäisellä rivillä, jos lähdetiedosto on luotu niin, että otsikot on tiedostossa.

Jos tiedostossa on kaksi samaa sarakkeen nimeä, ohjelma antaa ilmoituksen: Tiedostomuoto virheellinen, siinä vaiheessa kun rastittaa kohdan sarakkeiden otsikot ensimmäisellä rivillä.

Rakenteellista tietoa -kohtaa ei tarvitse rastittaa. Paina Seuraava.

Valitaan ensin kohde, jonne tiedot tuodaan: Saraketietoja nykyisille tileille.

Ruutuun ilmestyi kaksi uutta pudotusvalikkoa Sarake tuonnin kohdemoduuli ja Sarake, jota käytettään vertauksessa.

Kohdemoduuliksi voidaan valita Kulut ja vertaussarakkeeksi Koodi, jonka perusteella ohjelma tuo oikeat kustannukset oikeille tileille. Lähdetiedoston koodi täytyy olla täysin sama, kuin ohjelmaan syötetty koodi. Vertaus sarakkeena voidaan käyttää myös Teksti ja Kustannus sarakkeita.

Sitten kohdistetaan sarakkeet.

Painetaan seuraava.

 Nähdään tuotavan tiedon esikatselu.

Painetaan Suorita, jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa Tiedot tuotu onnistuneesti painetaan OK.

Nyt kustannukset näkyvät kulumoduulin Kustannus sarakkeessa.

Ohjelma voi kuitenkin ilmoittaa, että Tuotavassa tiedostossa oli tilejä, joita ei löytynyt mallista painetaan OK. Tällöin ohjelma luo uuden Puuttuvat tilit -kansion moduuliin. Kansiosta voidaan kuitenkin siirtää tilit oikeaan kansioon raahamalla (hiiren vasen painike pohjassa) tili-kuvakkeesta ne oikean kansion päälle. Tämä voi johtua siitä, että koodi on kirjoitettu väärin tai tiliä ei ole aikaisemmin mallissa ollut. 


Mallintaminen Rakenne Toimintolaskenta Tuonti