Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Raportit

Raportit

Tulosta

Opiferus Työajanmittauksen raporteilla on ohjelmistossa keskeinen rooli.

Graafisen raportoinnin avulla tietoja voidaan esittää pylväsdiagrammeina ja tehdä erilaisia vertailuja.

Taulukkoraporttien tietoja voidaan tallentaa tietokoneelle eri tiedostomuodoissa, kuten pdf ja excel.

Tallentamalla raportin tekstitiedostoksi, voidaan tuntimääriä viedä Opiferus Toimintolaskentaan.