Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus

Opiferus Työajanmittaus

Tulosta
Klikkaa suuremmaksi.

Opiferus Työajanmittaus on jaksottaiseen toimintokohtaiseen työajanmittaamiseen kehitetty selainpohjainen sovellus. Sovelluksen käyttö perustuu sovellusvuokraukseen. Työaikaa voidaan kirjata kolmelle eri tasolle: toiminnot, tuotteet ja asiakkaat.

Lähtökohtana on, että asiakasorganisaation edustajalle annetaan pääkäyttäjäoikeudet järjestelmään. Pääkäyttäjä pääsee luomaan uusia käyttäjiä ja työajan mittauslomakkeen. Kullekin työntekijälle annetaan käyttöoikeudet syöttää omat työtunnit päivittäin järjestelmään. Pääkäyttäjä ja osaston johtaja pääsevät tulostamaan raportteja eri osastoista. Raportit voidaan tallentaa excel-tiedostoiksi ja siten hyödyntää esimerkiksi Opiferus Toimintolaskenta ohjelmistolla toteutettavassa kustannuslaskennassa. Sovelluksen graafisia raportteja voidaan hyödyntää esimerkiksi eri osastojen työajan käytön vertailussa.

Kullekin käyttäjälle tulee automaattisesti työntekijän käyttöoikeudet, joilla voi vain kirjata ja muokata omia työtunteja sekä tulostaa raportin omista tunneista. Osastojen johtajilla on oikeus kirjata ja muokata kaikkien osastojen työntekijöiden tunteja sekä tulostaa niistä raportteja. Asiakkaan ylläpitäjällä on oikeus luoda uusia käyttäjiä, antaa käyttöoikeuksia sekä luoda ja muokata työajan kirjauslomaketta.