Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Työajanmittaus > Raportit > Työaika / osasto

Työaika / osasto

Tulosta
Työaika / osasto - raportointinäkymä. Klikkaa suuremmaksi.

Valitsemalla osaston, avautuu raportti oletuksena olevan seurantajakson kirjauksista toiminnoittain. Toimintotunnit saadaan ryhmiteltyä henkilöryhmittäin, suoritteittain ja asiakkaittain rastittamalla ruutuja. Päivämäärä- kenttiin voi valita esimerkiksi yhden päivän kerrallaan. Jos osastolla on toteutettu useampi seurantajakso, voi aiemman jakson valita Seurantajaksot -kentän pudotusvalikosta.

Aika -sarakkeessa näkyy tunnit ja sadasosat ja h:min -sarakkeessa tunnit ja minuutit.

Kun valitsee osaston, yläreunaan tulee näkyviin tulostusvalinta -painikkeet.

Raportin voi viedä muihin ohjelmiin valitsemalla tiedostotyypin pudotusvalikosta, jossa on oletusvalintana Pdf ja painamalla sen jälkeen tallennus-painiketta. Raportin voi tulostaa paperille palkin vasemman reunan tulostin -painikkeista.