Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Asetukset > Projektinhallinta

Projektinhallinta

Tulosta

Projektinhallinnan yleisissä asetuksissa on mm. tiliöinti asetuksia.

 • Projektivarasto: Projektivaraston käyttöön liittyvät asetukset:
  • Siirtotilausasiakas palautuksiin: Asiakasnumero, jota käytetään palautettaessa projektivarastosta materiaaleja normaaliin varastoon siirtotilauksella.
  • Käytä keskim. yksikköhintaa: Käytetäänkö varastonimikkeen keskimääräistä yksikköhintaa projektivaraston tapahtumilla.
 • Luo kirjanpidon tosite projektin työkustannuksista: Jos projektin työkustannuksista halutaan luoda kirjanpidon tositteet, on seuraavat asetukset määriteltävä:
  • Luo tosite: Luodaanko tositteita vai ei. Kaikki liittyvät tilit on kohdistettava jotta tositteet voidaan luoda.
  • Palkkakulut: Kirjanpidon tili palkoille. Nämä lasketaan työtunneista.
  • Matkakulut: Kirjanpidon tili matkakuluille. Nämä lasketaan mm. kirjatuista kilometrikorvauksista ja päivärahoista.
  • Muut kulut: Kirjanpidon tili muille kuluille. Näitä ovat mm. kirjatut kulukorvaukset.
  • Kredit: Kirjanpidon tili kulukirjausten vastakirjaukselle.
 • Budjetti:
  • Ostot - materiaali: Tilit, joille tehdyt ostot näytetään projektin budjetissa materiaaliostoina.
  • Ostot - palvelut: Tilit, joille tehdyt ostot näytetään projektin budjetissa palveluostoina.
  • Päivitä toteuma automaattisesti: Näillä valitaan päivitetäänkö projektin toteuma automaattisesti kun vastaavia tietoja muokataan.
Asetukset Projektinhallinta Toiminnanohjaus